Áttérés Microsoft Windowsról

Icon-win.png A legtöbb ember hosszú ideig használ Windowst, mielőtt openSUSE-re vagy más GNU/Linux disztribúcióra váltana, mivel az idő elteltével a Linux operációs rendszerek, a kiszolgálókról indult térnyerésüket az asztali operációs rendszer felé fordították. Az alábbi dokumentum célja, hogy áttekintse a Linux alapú munkaállomásra történő migráció nehézségeit és lehetséges lépéseit.

Bevezetés

Már több éve annak, hogy számos fejlesztő és fejlesztői közösség (magánemberektől a nemzetközi nagyvállalatokig) egy olyan operációs rendszer megvalósításán fáradozik az általános felhasználású számítástechnikai eszközökön, amely megszabadul az általános korlátoktól, széles körben elérhető és használható megoldást nyújt az átlagos felhasználók millióinak. Ezzel egy időben a számos problémával és korlátokkal küzdő domináns kereskedelmi asztali operációs rendszert egyre növekvő csalódottság kezdte övezni. Ezen két egymástól független hatás egymást erősítve világossá tette mind a kereskedelmi, mind a nem kereskedelmi célú, nyílt szabványokon és forráskódon alapuló asztali operációs rendszer szükségességét és létjogosultságát.

Az operációs rendszer leváltása során komplex problémákba ütközünk - a technikai problémáktól egészen az emberi tényezőkig.

Felmérés

Jelenlegi infrastruktúra feltérképezése

Mielőtt a jövőbeni Linux és nyílt forráskódon alapuló környezet kialakítása megkezdődik, nagyon fontos felmérni a jelenlegi informatikai infrastruktúrát és folyamatokat. A felméréseknek az alábbi részekre kell kiterjedniük:

Kliens hardverek vizsgálata

A felmérésnek ki kell terjednie a teljes kliens infrastruktúrára. A felmérés eredményeképpen meghatározhatók a hardver inkompatibilitási problémák és segítségével megtervezhető a helyettesítő hardverek kiválasztása, beszerzése és telepítése. Az ilyen felmérés az alábbi kérdésekre ad válaszokat:

 • milyen hardvereszközök vannak (hardverlista: gyártó, típus és modell)?
 • mennyire egységesek a hardverek?
 • milyen külsőleg csatlakoztatott eszköz található a gépeken és ezek közül melyek azok, amelyek a felhasználó munkájához szükségesek?
 • a hardvergyártó támogatja a Linuxot?

Kliens szoftverek vizsgálata

Teljes körű szoftverfelmérésre van szükség a migrációval megcélzott klienseknél. A felmérés eredményeképpen meghatározhatók a használt alkalmazások, szolgáltatások, speciális beállítások és minden olyan szoftverek szempontjából fontos információ, amelyre szükség van a migráció során. Egy ilyen felmérés az alábbi kérdésekre ad válaszokat:

 • milyen gyártók alkalmazásai vannak telepítve és használva?
 • milyen belső fejlesztésű alkalmazások vannak telepítve és használva?
 • milyen alkalmazások kívánnak külső adatforrásokat elérni és milyen típusúak ezek az alkalmazások?
 • az eredmények illeszkednek valamilyen mintába?
 • milyen biztonsági szempontból más mintába illeszkedő alkalmazás van?

Adatformátumtól való függőségek vizsgálata

A legtöbb kliens/kiszolgáló felépítésű alkalmazásnál a kliensoldali szoftverkomponensnek kell platformfüggetlennek lennie vagy linuxos változattal rendelkeznie. Nyilvánvalóan az előremutató alkalmazások mindenképpen a böngészőfüggetlen a webes alkalmazások. Azonban vannak olyan alkalmazások (főleg a kliens oldalon futó, natív, Windowsra írt alkalmazások), amelyek zárt formátumban tárolják az adatokat. Ilyen tipikusan a Microsoft Office, a Lotus Samrtsuite, de olyan levelezőrendszer kliensek is ide tartozhatnak, amilyen a Lotus Notes. Ezen információk nagy része a kliens szoftverek felmérése során megtörténik, azonban célszerű megvizsgálni ezek az adatformátumok szemszögéből is. Egy ilyen felmérés az alábbi kérdésekre adhat válaszokat:

 • használnak-e és ha igen milyen verziójú és komponensű Microsoft Office-t?
 • használnak-e makrókat a Microsoft Office-ban?
 • használnak-e Microsoft Oulookot levelezésre?
 • használnak-e Microsoft Projektet?
 • használnak-e Visual Basic parancsfájlokat az alkalmazások közötti automatizáláshoz?
 • cserélnek-e fájlokat külső szervezetekkel vagy partnerekkel, ha igen, akkor milyen formában?

Cserealkalmazások vizsgálata

Az alkalmazások listájának segítségével fel kell állítani egy ekvivalenciamátrixot, amely a használt alkalmazások megfelelő helyettesítőit vizsgálja funkcionalitás, felhasználhatóság és adatformátumok szempontjából. A legegyszerűbb megoldás a korábban már említett többplatformos alkalmazások, amelyek felülete, működése és funkcionalitása megegyezik a Windows platformon működőjével. Nem szabad lebecsülni a cserealkalmazások kutatásának jelentőségét, mert ez az egyik kulcsa a sikeres migrációnak.

Hálózati infrastruktúra vizsgálata

A kliensek hardver- és szoftver- és formátumvizsgálata után fontos megvizsgálni, hogy a kliensek milyen módon kapcsolódnak a hálózati infrastruktúrához. Egy ilyen felmérés a következő kérdésekre ad válaszokat:

 • milyen módon csatlakozik a kliens a hálózathoz?
 • milyen a hálózat topológiája?
 • milyen hálózati protokollok vannak telepítve és milyeneket használnak a klienseken?
 • milyen szolgáltatásokat és milyen módon biztosítanak a kiszolgálók a kliensek számára (DHCP, DNS, alkalmazások, dinamikus tartalmak)?
 • milyen adatbázisokat és milyen módon érnek el a kliensek (natív, API, direkt vagy üzenetcserés)

Felhasználók vizsgálata

A migráció egyik kulcsfontosságú, nem technikai része maga a felhasználó. A projektek nagy része ezen a faktoron áll vagy bukik, ezért rendkívül fontos átfogó képet kapni magukról a felhasználókról illetve szokásaikról. Egy ilyen felmérés a következő kérdésekre ad választ:

 • mi a legfontosabb feladata az adott felhasználónak vagy felhasználói csoportnak?
 • hogyan definiálják a felhasználó feladatait?
 • milyen alkalmazások tárolnak felhasználóspecifikus információkat?
 • milyen felhasználóspecifikus beállítókat kell migrálni (böngészőbeállítás, háttérképek stb.)?
 • a felhasználó be van vonva a szoftverkiválasztásba, ha igen, akkor hogyan?
 • milyen folyamatokkal szabályozzák a szoftvertelepítést és az eltávolítást?
 • milyen gyakran veszi fel a kapcsolatot a felhasználó a rendszergazdával?
 • mennyire ért a felhasználó az operációs rendszerhez és az általa használt alkalmazásokhoz?

Tervezés

Illesztés a jelenlegi infrastruktúrához

A felmérések eredményeinek figyelembevételével elő kell készíteni a jelenlegi infrastruktúrát a Linux kliensek használatára.

 • A környezet felkészítése: Általában a Linux kliens nem az első Linux gép, amely az infrastruktúrában szerepel, ezeket gyakran már megelőzte valamely háttérszolgáltatást biztosító kiszolgáló üzembe állítása.
 • Autentikáció kialakítása: A felhasználó hálózati azonosítása rendkívül fontos, hiszen ehhez számos más alkalmazásréteg is támaszkodhat. Ezek hatása a felmérések során tisztázható.
 • Fájlmegosztás és nyomtatás: Biztosítani kell a felhasználóknak a kiszolgálón lévő fájljaik elérését
 • Alap IP-infrastruktúra biztosítása (DHCP és DNS): Ellenőrizni kell, hogy a meglévő alap IP-szolgáltatások megfelelően működnek-e az új klienskörnyezetben, esetlegesen szükséges ezek módosítása illetve cseréje is
 • Internetelérés: Az internetelérés alapjait biztosítja az IP-infrastruktúra, azonban a proxy-szolgáltatások használatakor ezt más szinten is vizsgálni kell. Ez a feladat kihathat az autentikáció témakörére is, amennyiben nem transzparens proxy került bevezetésre az infrastruktúrán belül.

Egységes munkaállomás kialakítása

A begyűjtött információk alapján ki kell alakítani egy egységes munkaállomást, amely a migrációs célcsoport minden része használni tud. Ebben a folyamatban ki kell választani a megfelelő disztribúciót, grafikus környezetet, megjelenést, alkalmazásokat a lehető legnagyobb részletességgel, törekedve arra, hogy a kliens-architektúra homogenitása a későbbiek folyamán kezelhető maradjon.

Linux disztribúció kiválasztása

Mivel a Linux alapvetően nyílt forrású megoldás, ezért tulajdonképpen bárki készíthet disztribúciót. Ez azt jelenti, hogy több száz disztribúció között kell kiigazodni és ezek közül a megfelelőt kiválasztani a következő szempontok mentén:

 • van-e hozzá gyártói támogatás?
 • van-e gyártói támogatás az adott területi régióban és mik ennek a költségei?
 • a szükséges alkalmazásokat tartalmazza-e?
 • milyen adminisztrációs lehetőségeket nyújt?
 • milyen disztribúción kívül eső alkalmazásokat támogat?

A vizsgálatok egy része elvégezhető Live CD-k használatával.

Fájlrendszerek és particionálás

Mivel a disztribúciók több fájlrendszert is támogatnak, ki kell választani egy meghatározott típust, amely legjobban megfelel a migrációs célcsoport igényeinek. A disztribúciók általában felkínálnak alapértelmezett fájlrendszert, amelynek megfelelőséget célszerű első körben vizsgálni. A particionálás kialakítása több kérdéskörben felmerülő együttes döntésén alapul. Itt figyelembe kell venni a dual-boot alkalmazhatóságát vagy szükségességét, valamint a felhasználó adatok a rendszertől való elválasztását (home könyvtár) is.

Linux grafikus környezet kiválasztás

A disztribúció kiválasztása általában szűkíti a kört az elérhető grafikus felületek szempontjából, de ennek ellenére még így ia legalább két grafikus felület között lehet választani. Ezek kiválasztása az alkalmazások mentén is folyhat, annak ellenére, hogy a különböző grafikus felületre készített alkalmazások futnak más grafikus környezeten is, habár megjelenésükben lehet eltérés.

Megjelenés kialakítása

Mivel a felhasználók alapvetően a megjelenés alapján mondanak ítéletet az általuk használt környezetről, ezért szintén fontos a megfelelő megjelenés kialakítása. Alapvetően két irányzat létezik ennek megoldására:

 • a jelenlegi rendszerrel teljesen azonos (vagy nagyon hasonló) megjelenés kialakítása, amely a folytonosság látszatát kelti vagy
 • merőben új megjelenés kialakítása, amely az újdonságban rejlő fejlődést tükrözi.

Mindig az adott felhasználói bázis hozzáállása dönti el, hogy melyik megoldás javasolt.

Munkaállomások védelme

Meg kell valósítani a meglévő irányelvek, vagy szokások alapján kialakult munkaállomás-védelmet. Ez állhat a jelszóval védett képernyővédő használatától a megfelelő belső csoportok használatáig (pl. csak az audio csomport tagjai használhatják a hangkártya nyújtotta szolgáltatásokat).

Alkalmazások kiválasztása

A disztribúció kiválasztása során már szó esett arról, hogy célszerű figyelembe venni, hogy az adott disztribúció tartalmazza-e a használni kívánt alkalmazásokat. Ebben a lépésben a másik oldalról is célszerű megközelíteni a kérdést, vagyis, hogy az adott disztribúció tartalmaz-e olyan alkalmazást, amellyel biztonságosan kiváltható egy korábban kiválasztott, de disztribúción kívüli alkalmazás. A cél mindenképpen az, hogy az alkalmazások nagyon nagy százaléka a kiválasztott disztribúción belül maradjanak, mert üzemeltetésük és frissítésük mindenképpen leegyszerűsödhet.


Alkalmazások migrációja

Minden alkalmazás migrációs útja különböző lehet. A korábbi felmérések során többszintű csoportba szervezett alkalmazások előrevetítik a migrációs folyamatokat, ugyanakkor hatással lehetnek az egyedi alkalmazások fejlesztésekre is, hiszen a kliensoldali platformváltás katalizátorként képes hatni más fejlesztési igények megvalósítására is.

Alkalmazástípusok szerinti migráció

Az alkalmazások csoportosíthatók a migráció módja szerint is.

 • többplatformos alkalmazások: azok az alkalmazások, amelyeknek van natív windowsos és linuxos megfelelője, azok migrációja a legegyszerűbb, hiszen nincsenek funkcionális és adatformátumbeli különbségek. Éppen ezért célszerű az operáció rendszer migrációja előtt az ilyen alkalmazásmigrációkat, még Windows platformon elvégezni.
 • kiváltó alkalmazások: az esetek nagy részében a jelenleg használt alkalmazásnak nincsenek natív változatai Linuxon. Ilyenkor célszerű funkcionalitásában a legjobban megfelelő alkalmazást kiválasztani. Ilyen pl. a LibreOffice, mint a Microsoft Office-t kiváltani képes alkalmazás.
 • kiszolgálóoldalon futó alkalmazások: amennyiben az adott alkalmazás nem rendelkezik linuxos megfelelővel, abban az esetben lehetőség van távoli kiszolgálón, pl. terminálszerveren futtatni azokat.
 • böngésző-alapú alkalmazások:

Kliens/kiszolgáló architektúra lehetőségei

A felmérések során számos esetben felmerül a kliens/kiszolgáló architektúra kialakításának igénye, amely a kliensoldali feladatok egy jelentős részét a háttérinfrastruktúrán tartja. Az ilyen kialakítás során törekedni kell a platformfüggetlen megoldások kialakításán.

Logikai szétválasztás

Gyakran felmerülő igény, hogy milyen típusú kliens-architektúra kialakítását igényli az adott informatikai és felhasználó környezet. Ebből a szempontból három típusú kliensekről beszélhetünk:

 • thin: mindig kapcsolatban áll a kiszolgálókkal, csak megjelenítő alkalmazásokat tartalmaz,
 • slim: időszakosan kapcsolódik a kiszolgálóhoz, néhány alkalmazás lokálisan fut,
 • fat: kapcsolat nélkül is önállóan működőképes, teljes értékű kliens.

Kliensek adminisztrációja

A kliens oldali operációs rendszer cseréjével nagy mértékben változhat az azokkal kapcsolatos adminisztratív feladatai is, mind jellegében, mind módszereiben. Ezért célszerű megvizsgálni, hogy a jelenlegi informatikai irányelvekbe hogyan illeszkedhetnek megfelelően a következő feladatok:

 • operációs rendszer frissítése
 • alkalmazások frissítése
 • távoli felügyelet kialakítása
 • mentés
 • vírusvédelem

Külön figyelmet kell szentelni az egész felmérési és tervezési folyamatok során a hordozható személyi számítógépekre. Annak ellenére, hogy az alapos felmérés során ezek jellegzetessége valószínűleg elválik az asztali gépekétől, érdemes az összes szempont figyelembevételével újra áttekinteni a velük kapcsolatos kritériumokat és korlátokat a hardvertámogatástól kezdve a kapcsolat nélküli munkavégzésen keresztül a speciális alkalmazások használatáig.

Nem migrálható alkalmazások

Minden törekvés ellenére is valószínűleg lesznek olyan alkalmazások, amelyek nem migrálhatók Linux alapú operációs rendszerre. Ezek megoldására az alábbi alternatív megoldásokból lehet választani:

 • Terminálszerverek: számos kereskedelmi forgalomban található megoldás létezik, mint a Microsoft Terminal Serve, Citrix Metaframe vagy a NoMachine NX. Bármelyik megoldás kiválasztása előtt célszerű tesztelni az adott alkalmazást.
 • VMware: A VMware, amelynek ingyenes változata is létezik képes egy operációs rendszeren egy másikat futtatni úgy, hogy egy teljesen külön hardverkörnyezetet emulál. Ez azonban közel 30%-os teljesítményvesztést eredményez.
 • XEN: Virtualizációs technológiákat támogató hardvereken az alap operációs rendszerektől eltérő operációs rendszerek futtathatók, jelentős teljesítményveszteség nélkül.
 • Dual-boot: Abban az esetben, ha a terminálszerverek vagy a virtuális gépek használata nem oldatható meg pénzügyi vagy technikai okokból, akkor az alkalmazások használatának függvényében elfogadható megoldást jelenthet a dual-boot használata, amit arra is szoktak használni, hogy átmeneti időszakban a felhasználónak legyen lehetősége egy probléma megoldását az előző megszokott környezetben elvégezni, majd megtanulni azt alkalmazni az új operációs rendszerén is.
 • VNC farm: Az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás lehet a VNC-farm kialakítása, ahol pár gépet beállítva, szükség esetén a felhasználók távolról egy standard korábbi munkaállomáson elvégezhetik a szükséges feladataikat.

Kliensek telepítése és frissítése

A kliensek telepítésének, frissítésének és a felhasználói adatok kezelésének módja nem elhanyagolandó tényező, hiszen a megfelelően kiválasztott módszer felgyorsíthatja és racionalizálhatja a migráció folyamatát.

 • telepítési és frissítési módszerek:
  • lemezkép alapú telepítés
  • leírófájl alapú telepítés
 • felhasználói adatok megőrzése telepítés és frissítés során:
  • gépnév
  • IP-cím
  • felcsatolt fájlrendszerek
  • nyomtatóbeállítások
  • alkalmazások és az ahhoz tartozó beállítások

Kivitelezés

Egy jól kidolgozott migrációs terv minimalizálja a bevezetés során felmerülő technikai problémákat. Azonban amennyire lehetséges, fel kell készülni a nem várt problémák elhárítására, valamint a végfelhasználói támogatás megnövekedett igényére, amely egyfajta visszajelzés is az oktatás sikerére vonatkozóan, hiszen ha alacsony számú működtetéssel kapcsolatos bejelentés érkezik, akkor az oktatás elérte a célját.

A bevezetést követően folytatni kell a rendszer folyamatos karbantartását. A végfelhasználó támogatás mértékének a bevezetés második hónapja után vissza kell esnie a migráció előtti szintre.

Ez a lap nem teljes, vagy az eredeti angol lapon frissebb információk érhetők el.
 • Ha szeretne részt venni a hu.openSUSE.org közösség munkájában tekintse át a Feladatok listáját.
 • Ha szeretné, hogy a lap a Kívánságlistára kerüljön, akkor adja hozzá a kívánságlista sablont. További információt a Sablonok súgójában találhat.

nem maga a rendszer okoz problémát, hanem az, hogy a felhasználó már kialakította a maga szokásait; tudja, egy adott feladatra melyik programot kell használnia; tud új alkalmazásokat, eszközöket telepíteni; tisztában van azzal, hogy egyes fájlokat, fájltípusokat hol tárol, stb. Ezekez a szokásokat kell levetni, és helyettük új szokásokat felvenni.

Nem tehetünk tehát úgy, mintha egy új operációs rendszerre váltás úgy menne, mint a karikacsapás, mivel a Windows és a Linux között lényeges filozófiai, felépítésbeli és egyéb eltérések vannak - minden egyes kis eltérés egy újabb problémát jelent. Ennek ellenére bárki, aki Windowst használ, meg tudja tanulni a Linux használatát - nincs benne semmi varázslat, csak türelem szükséges és nyitottnak kell lenni az újra.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Linux megtanulásában legtöbbször a Windows elfelejtése nehéz.

Tippek a könnyebb áttéréshez

Az alábbiakban néhány olyan tippet, trükköt olvashatsz, amik megkönnyítik, kevésbe fájdalmassá teszik a váltást.

Telepítse a nyílt forrású programok windowsos változatát

Rengeteg olyan nyít forrású program van, ami nem csak Linuxon, hanem Windowson (és sok esetben Mac-en) is fut. Ezek ugyanúgy viselkednek mindegyik operációs rendszer alatt. Ha ezeket már megtanulta használni Windowson, a Linuxra váltás sokkal egyszerűbb lesz. Néhány ilyen program a teljesség igénye nélkül.

 • LibreOffice irodai programcsomag
 • Firefox böngésző
 • Thunderbird e-mail kliens
 • GIMP képszerkesztő
 • Inkspace vektorgrafikus rajzolóprogram
 • Gaim azonnal üzenetküldő alkalmazás
 • NVU HTML szerkesztő
 • Azureus bittorrent kliens
 • VLC média lejátszó
 • Xchat IRC kliens
 • Scribus kiadványszerkesztő
 • Audacity hangszerkesztő

Az Windowson és Linuxon elérhető alkalmazásokról többet olvashat a Windowsos alkalmazások megfelelője szócikkben.

Ellenőrizd a jelenlegi windowsos dokumentumaid kompatibilitását

Ezt elég könnyű megtenni az alábbi lépések segítségével.

 • Nézd meg, a windowsos alkalmazásod milyen fájlformátumokban képes menteni. Ezt legtöbbször a "Fájl" menü "Mentés" és "Mentés másként" pontjaiban éred el.
 • Ellenőrizd, hogy a linuxos alkalmazásod meg tudja-e nyitni a windowson mentett fájlokat. Ezt a "Fájl" menü "Megnyitás" vagy "Importálás" pontjaiban találod.
 • Próbáld ki, hogy a linuxos alkalmazásod tud-e windowsos formátumokban menteni. Ezt szintén a "Fájl" menü "Mentés" és "Mentés másként" pontjaiban éred el.

Próbálj ki egy LiveDVD-t

Az openSUSE-nak létezik egy speciális, ún. Live DVD változata. Ezt nem kell telepíteni, csak be kell helyezni a DVD-t a meghajtóba, és a rendszer erről a DVD-ről indul. Ennek két előnye is van: egyrészt itt kiderül, hogy a számítógéped kompatibilis-e az openSUSE-vel, másrészt anélkül vethetsz egy pillantást a Linuxra, hogy el kéne magad kötelezni. Természetesen a LiveDVD-ről a rendszer lassabban fog futni, mint a gépre telepített változat (ennek oka a DVD meghajtó sebességében keresendő).

Próbálkozz egy tartalék vagy virtuális gépen

A legtöbben az adataik elvesztésétől tartanak. Ha van a közeledben elérhető gép, telepíthetsz, töröhetsz, módosíthatsz, miközben a fontos adataidat biztonságban tudhatod. Másik megoldás lehet virtuális gépen futtatni. Ezek egyik legismertebbje a VMware, aminek szintén léteznek ingyenes változatai.

Motiváció

Miért váltanék, ha egyszer meg vagyok elégedve a jelenlegi rendszeremmel? - teheted fel a kérdést. Néhány választ összeszedtünk.

Technikai előnyök

 • A Linux egy biztonságos rendszer, nem kell aggódnod a vírusok és spyware-ek miatt.
 • Stabilitás.
 • Forradalmi 3D-s kezelőfelület, gyors keresés a dokumentumaid között, és rengeteg olyan beépített eszköz, amit más operációs rendszeken nem találsz.
 • Gyors fejlesztés. Nem kell 5-6 évet várnod egy új verzióra, az openSUSE új verziói nyolc havonta jelennek meg.

Pénzügyi előnyök

 • Nem kell megvenned egy drága operációs rendszert. Az openSUSE ingyenesen letölthető, vagy egy kisebb összeg ellenében dobozos változatban is megrendelhető.
 • Nem kell megvenned egy, még az operációs rendszernél is drágább irodai alkalmazáscsomagot. A LibrOffice az openSUSE része - ingyen.
 • Nem kell minden kiadásnál új hardvert venni, ami képes futtatni az operációs rendszert. A legújabb openSUSE gond nélkül fut akár 3-4 éves számítógépeken is.

Etikai előnyök

 • Az openSUSE disztribúcióban használt szoftverek nagyrésze ingyenes és szabad forrású. Ez olyan szabadságot ad, ami a zárt forráskódú rendszerek esetében elképzehetetlen.
 • Mivel ennyi ingyenes, jól használható program áll rendelkezésedre, nem vagy rákényszerülve drága szoftverek illegális letöltésére.
 • A linuxos rendszerek a nyílt szabványokat támogatják, biztosítva ezzel az átjárhatóságot és a választás szabadságát. Linux alatt nem találkozol monopóliumokkal.

Lehetséges problémák

A Linux eltér a Windowstól, ezért időt és erőfeszítést kell áldozni a megismerése érdekében. Windowst rengetegen használnak, ebből az alábbiak következnek:

 • Több játék és alkalmazás van Windowsra, mint Linuxra. A leggyakrabban a Linuxból hiányolt programok között van a Photoshop, Dreamweaver, Microsoft Office és rengeteg 3D-s játék. Az alkalmazásoknak azért vannak használható megfelelőik, itt is csak a felhasználó szokásain kell változtatni.
 • A Windows több hardvert támogat. Bár a Linux kernele sokkal több drivert tartalmaz, mint a Windowsé, a hardvergyártók kénytelenek Windowsra elkészíteni a drivereket az eszközeikhez, különben nem tudnák azokat eladni. Ez természetesen nem a Microsoft miatt van így, egyszerűen a Windowsnak akkora a piaci részesedése, hogy megkerülhetetlen a gyártók számára. Emellett sajnos meg kell említeni a hardvergyártók linuxos fejlesztőkhöz való rossz hozzáállását: hiába akadna olyan, aki akár ingyen is elkészítene egy drivert Linuxra, a gyártók a legtöbb esetben nem adják ki a hardver dokumentációját.
 • Windows használatakor könnyű segítséget találni. Mindenkinek van olyan ismerőse aki Windowst használ, így van kihez fordulni gond esetén. Természetesen azért Linuxra is lehet segítséget találni: IRC-n, levelezési listákon, fórumokon rengeteg segítőkész emberrel találkozhatsz.