Dokumentáció/SL9.3/Adminisztráció/Segédprogramok

Icon-fix.png A rendszer állapotának vizsgálatára számos program és mechanizmus használható; ezek közül mutatunk be néhányat az alábbiakban. Leírunk néhány gyakori, a rutinfeladatok elvégzése során használt segédprogramot is a legfontosabb paraméterekkel együtt.

Minden bemutatott parancsnál megtalálhatók a vonatkozó kimenetek példái is. Ezekben a példákban az első sor maga a parancs (a dollárjel után). A megjegyzéseket szögletes zárójel ([...]) jelöli, és ha szükséges, a hosszú sorokat megtörtük. A hosszú sorok sortöréseit visszafelé dőlt törtvonal (\) jelzi.

$ command -x -y
output line 1
output line 2
output line 3 is annoyingly long, so long that \
  we have to break it
output line 3
[...]
output line 98
output line 99

A leírásokat rövidre szabtuk, hogy annyi segédprogramról eshessen szó, amennyiről csak lehetséges. A parancsokról további információ a kézikönyvoldalakon (man) olvasható. A legtöbb parancs kiadható a --help paraméterrel is; ennek hatására kiírja a használható paraméterek rövid listáját.

Nyitott fájlok listája: lsof

Egy adott folyamatazonosítóval (PID) rendelkező folyamathoz tartozó összes nyitott fájl listájának megtekintéséhez használja a -p paramétert. Ha például látni szeretné az aktuális parancsértelmező által használt összes fájlt, írja be a következőket:
$ lsof -p $$
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE  SIZE   NODE NAME
zsh   4694  jj cwd  DIR  0,18   144 25487368 /suse/jj/t (totan:/real-home/jj)
zsh   4694  jj rtd  DIR  3,2   608    2 /
zsh   4694  jj txt  REG  3,2 441296  20414 /bin/zsh
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 104484  10882 /lib/ld-2.3.3.so
zsh   4694  jj mem  REG  3,2  11648  20610 /usr/lib/zsh/4.2.0/zsh/rlimits.so
[...]
zsh   4694  jj mem  REG  3,2  13647  10891 /lib/libdl.so.2
zsh   4694  jj mem  REG  3,2  88036  10894 /lib/libnsl.so.1
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 316410  147725 /lib/libncurses.so.5.4
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 170563  10909 /lib/tls/libm.so.6
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 1349081  10908 /lib/tls/libc.so.6
zsh   4694  jj mem  REG  3,2   56  12410 /usr/lib/locale/de_DE.utf8/LC_TELEPHONE
[...]
zsh   4694  jj mem  REG  3,2   59  14393 /usr/lib/locale/en_US/LC_NUMERIC
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 178476  14565 /usr/lib/locale/en_US/LC_CTYPE
zsh   4694  jj mem  REG  3,2  56444  20598 /usr/lib/zsh/4.2.0/zsh/computil.so
zsh   4694  jj  0u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh   4694  jj  1u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh   4694  jj  2u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh   4694  jj  10u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48

A speciális $$ parancsértelmező-változót használtuk, amelynek az értéke a parancsértelmező folyamatazonosítója.

Az lsof parancs paraméterek nélkül kiadva minden éppen nyitott fájlt felsorol. Mivel gyakran fájlok ezrei vannak nyitva, mindegyiket ritkán érdemes kilistázni. Az összes fájl listája azonban a keresési funkciókkal kombinálva hasznos listákat eredményez. Ilyen például az összes karakteres eszköz listája:

$ lsof | grep CHR
sshd    4685  root mem  CHR  1,5       45833 /dev/zero
sshd    4685  root mem  CHR  1,5       45833 /dev/zero
sshd    4693   jj mem  CHR  1,5       45833 /dev/zero
sshd    4693   jj mem  CHR  1,5       45833 /dev/zero
zsh    4694   jj  0u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh    4694   jj  1u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh    4694   jj  2u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh    4694   jj  10u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
X     6476  root mem  CHR  1,1       38042 /dev/mem
lsof   13478   jj  0u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
lsof   13478   jj  2u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
grep   13480   jj  1u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
grep   13480   jj  2u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48

Fájlokat használó felhasználók: fuser

Ez a parancs annak eldöntésére lehet hasznos, hogy jelenleg milyen folyamatok vagy felhasználók használnak bizonyos fájlokat. Tegyük fel például, hogy le szeretné csatolni az /mnt könyvtárhoz csatolt fájlrendszert. Az umount parancs kimenete: device is busy (az eszköz foglalt). Ekkor az fuser paranccsal meg lehet állapítani, mely folyamatok is használják pillanatnyilag az eszközt.
$ fuser -v /mnt/*

           USER    PID ACCESS COMMAND
/mnt/notes.txt
           jj    26597 f.... less

A less folyamat lezárását követően (amely egy másik terminálon futott), a fájlrendszer sikeresen lecsatolható.

Fájltulajdonságok: stat

A stat parancs megjeleníti a fájltulajdonságokat:
$ stat xml-doc.txt
 File: `xml-doc.txt'
 Size: 632       Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: eh/14d Inode: 5938009   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (11994/   jj)  Gid: (  50/  suse)
Access: 2004-04-27 20:08:58.000000000 +0200
Modify: 2003-06-03 15:29:34.000000000 +0200
Change: 2003-07-23 17:48:27.000000000 +0200

A --filesystem paraméter részletesen megadja annak a fájlrendszernek a tulajdonságait, amelyben a megadott fájl található:

 $ stat . --filesystem
 File: "."
  ID: 0    Namelen: 255   Type: ext2/ext3
Blocks: Total: 19347388  Free: 17831731  Available: 16848938  Size: 4096
Inodes: Total: 9830400  Free: 9663967

Ha a z parancsértelmezőt (zsh) használja, meg kell adni az /usr/bin/stat elérési útvonalat, mivel a z parancsértelmező egy beépített stat paranccsal rendelkezik, amelynek eltérő paraméterei és másféle kimeneti formátuma van:

% type stat
stat is a shell builtin
% stat .
device 769
inode  4554808
mode  16877
nlink  12
uid   11994
gid   50
rdev  0
size  4096
atime  1091536882
mtime  1091535740
ctime  1091535740
blksize 4096
blocks 8
link


Információ SCSI-eszközökről: scsiinfo

Az scsiinfo parancs kiírja az SCSI-eszközök jellemzőit. A -l paraméter használatával minden, a rendszer által ismert SCSI-eszköz kilistázható (hasonló információkhoz juthatunk az lsscsi használatával is). Az alábbiakban az scsiinfo -i /dev/sda parancs kimenete látható, amely egy merevlemezről ad információt. A -a paraméter még több adatot tesz láthatóvá.
Inquiry command
---------------
Relative Address          0
Wide bus 32            0
Wide bus 16            1
Synchronous neg.          1
Linked Commands          1
Command Queueing          1
SftRe               0
Device Type            0
Peripheral Qualifier        0
Removable?             0
Device Type Modifier        0
ISO Version            0
ECMA Version            0
ANSI Version            3
AENC                0
TrmIOP               0
Response Data Format        2
Vendor:          FUJITSU
Product:          MAS3367NP
Revision level:      0104A0K7P43002BE
 

A fentiekben egy hibalista látható, egy merevlemez hibás blokkjainak két táblájával: az elsőt a gyártó adta meg (gyártói tábla), a második a működés közben látható hibás blokkok listája (növekedési tábla). Ha a növekedési tábla bejegyzéseinek száma emelkedik, érdemes lecserélni a merevlemezt.

Folyamatok: top

A top parancs (a "table of processes", folyamattábla kifejezés) megjelenít egy folyamatlistát, amely két másodpercenként frissül. A program lezárásához nyomja meg a Q gombot. A -n 1 paraméter a folyamatlista egyetlen megjelenése után lezárja a programot. Az alábbiakban egy példa a top -n 1 parancs kimenetére:
top - 14:19:53 up 62 days, 3:35, 14 users, load average: 0.01, 0.02, 0.00
Tasks: 102 total,  7 running, 93 sleeping,  0 stopped,  2 zombie
Cpu(s):  0.3% user,  0.1% system,  0.0% nice, 99.6% idle
Mem:  514736k total,  497232k used,  17504k free,  56024k buffers
Swap: 1794736k total,  104544k used, 1690192k free,  235872k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ Command
 1426 root   15  0 116m 41m 18m S 1.0 8.2 82:30.34 X
20836 jj    15  0  820 820 612 R 1.0 0.2  0:00.03 top
  1 root   15  0  100  96  72 S 0.0 0.0  0:08.43 init
  2 root   15  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:04.96 keventd
  3 root   34 19   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.99 ksoftirqd_CPU0
  4 root   15  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:33.63 kswapd
  5 root   15  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.71 bdflush
    [...]
 1362 root   15  0  488 452 404 S 0.0 0.1  0:00.02 nscd
 1363 root   15  0  488 452 404 S 0.0 0.1  0:00.04 nscd
 1377 root   17  0  56  4  4 S 0.0 0.0  0:00.00 mingetty
 1379 root   18  0  56  4  4 S 0.0 0.0  0:00.01 mingetty
 1380 root   18  0  56  4  4 S 0.0 0.0  0:00.01 mingetty

Ha megnyomja az F billentyűt a top program futtatása közben, akkor megjelenik egy menü, amellyel jelentősen módosítható a kimenet formátuma.

Az -U UID paraméter csak egy adott felhasználóhoz rendelt folyamatokat figyeli. Helyettesítse be az UID értéket a felhasználó azonosítójával. A top -U $(id -u felhasználónév) parancs visszaadja a felhasználó azonosítóját a felhasználónév alapján, és megjeleníti a folyamatait.

Folyamatlista: ps

A ps parancs folyamatlistát készít. Ha az r paramétert is megadtuk, akkor csak a jelenleg feldolgozási időt igénylő folyamatok láthatók:
$ ps r
 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
22163 pts/7  R   0:01 -zsh
 3396 pts/3  R   0:03 emacs new-makedoc.txt
20027 pts/7  R   0:25 emacs xml/common/utilities.xml
20974 pts/7  R   0:01 emacs jj.xml
27454 pts/7  R   0:00 ps r

Ezt a paramétert mínusz jel nélkül kell beírni. A különböző paraméterek néha mínusz jellel, néha anélkül vannak megadva. A kézikönyvoldalak (man) könnyen elijeszthetik a potenciális felhasználókat, de a ps --help parancs egy rövidített súgóoldalt készít.

Annak ellenőrzésére például, hogy hány emacs folyamat fut, használja a következő parancsot:

$ ps x | grep emacs
 1288 ?    S   0:07 emacs
 3396 pts/3  S   0:04 emacs new-makedoc.txt
 3475 ?    S   0:03 emacs .Xresources
20027 pts/7  S   0:40 emacs xml/common/utilities.xml
20974 pts/7  S   0:02 emacs jj.xml

$ pidof emacs
20974 20027 3475 3396 1288

A -p paraméter a folyamatazonosítókon keresztül választ ki folyamatokat:

$ ps www -p $(pidof xterm)
 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
 9025 ?    S   0:01 xterm -g 100x45+0+200
 9176 ?    S   0:00 xterm -g 100x45+0+200
29854 ?    S   0:21 xterm -g 100x75+20+0 -fn \
 -B&H-LucidaTypewriter-Medium-R-Normal-Sans-12-120-75-75-M-70-iso10646-1
 4378 ?    S   0:01 xterm -bg MistyRose1 -T root -n root -e su -l
25543 ?    S   0:02 xterm -g 100x45+0+200
22161 ?    R   0:14 xterm -g 100x45+0+200
16832 ?    S   0:01 xterm -bg MistyRose1 -T root -n root -e su -l
16912 ?    S   0:00 xterm -g 100x45+0+200
17861 ?    S   0:00 xterm -bg DarkSeaGreen1 -g 120x45+40+300
19930 ?    S   0:13 xterm -bg LightCyan
21686 ?    S   0:04 xterm -g 100x45+0+200 -fn \
lucidasanstypewriter-12
23104 ?    S   0:00 xterm -g 100x45+0+200
26547 ?    S   0:00 xterm -g 100x45+0+200

A folyamatlista az igényeknek megfelelően formázható. A -L paraméter visszaadja a kulcsszavak listáját. Adja meg a következő parancsot a folyamatok kiíratásához, memóriahasználat szerint rendezve:

$ ps ax --format pid,rss,cmd --sort rss
 PID RSS CMD
  2  0 [ksoftirqd/0]
  3  0 [events/0]
  17  0 [kblockd/0]
[...]
10164 5260 xterm
31110 5300 xterm
17010 5356 xterm
 3896 29292 /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp -br vt7 -auth /var/lib/xdm/authdir/au

Folyamatfa: pstree

A pstree parancs fa formában állítja elő a folyamatok listáját:
$ pstree
init-+-atd
   |-3*[automount]
   |-bdflush
   |-cron
 [...]
   |-usb-storage-1
   |-usb-storage-2
   |-10*[xterm---zsh]
   |-xterm---zsh---mutt
   |-2*[xterm---su---zsh]
   |-xterm---zsh---ssh
   |-xterm---zsh---pstree
   |-ypbind---ypbind---2*[ypbind]
   `-zsh---startx---xinit4-+-X
               `-ctwm-+-xclock
                  |-xload
                  `-xosview.bin

A -p paraméter hozzáadja a folyamatazonosítót egy adott névhez. Ha a parancssorokat is szeretné megjeleníteni, használja a -a paramétert.

$ pstree -pa
init,1
 |-atd,1255
[...]
 `-zsh,1404
   `-startx,1407 /usr/X11R6/bin/startx
     `-xinit4,1419 /suse/jj/.xinitrc [...]
       |-X,1426 :0 -auth /suse/jj/.Xauthority
       `-ctwm,1440
         |-xclock,1449 -d -geometry -0+0 -bg grey
         |-xload,1450 -scale 2
         `-xosview.bin,1451 +net -bat +net


Ki mit csinál: w

A w paranccsal megkereshető, hogy ki van bejelentkezve a rendszerbe, és melyik felhasználó mit csinál. Például:
$ w
 15:17:26 up 62 days, 4:33, 14 users, load average: 0.00, 0.04, 0.01
USER   TTY    LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
jj    pts/0   30Mar04 4days 0.50s 0.54s xterm -e su -l
jj    pts/1   23Mar04 5days 0.20s 0.20s -zsh
jj    pts/2   23Mar04 5days 1.28s 1.28s -zsh
jj    pts/3   23Mar04 3:28m 3.21s 0.50s -zsh
[...]
jj    pts/7   07Apr04 0.00s 9.02s 0.01s w
jj    pts/9   25Mar04 3:24m 7.70s 7.38s mutt
[...]
jj    pts/14  12:49  37:34  0.20s 0.13s ssh totan

Az utolsó sorból látható, hogy a jj felhasználó létrehozott egy ssh-kapcsolatot a totan nevű számítógéphez. Ha a többi rendszer bármely felhasználója be van jelentkezve távolról, az -f paraméter megmutatja, hogy melyik gépről hozták létre a kapcsolatot.

Memóriahasználat: free

A free segédprogram megvizsgálja a RAM-használatot. A kimenetben mind a szabad, mind a használt memória (és a csereterületek) részletes adatai láthatók:
$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    514736   273964   240772     0   35920   42328
-/+ buffers/cache:   195716   319020
Swap:   1794736   104096  1690640


A -m paraméterrel minden méret megabájtban jelenik meg:

$ free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      502    267    235     0     35     41
-/+ buffers/cache:    191    311
Swap:     1752    101    1651

Az igazán érdekes információ ebben a sorban található:

-/+ buffers/cache:    191    311

Ez kiszámítja a pufferek és gyorsítótárak által elfoglalt memória méretét. A -d késleltetés paraméter hatására a képernyő késleltetés másodpercenként frissül. A free -d 1.5 parancs például másfél másodpercenként frissíti a képernyőt.

Kernel gyűrűpuffer: dmesg

A Linux-kernel számos üzenetet tárol egy gyűrűpufferben. Ezen üzenetek megtekintésére szolgál a dmesg parancs:
$ dmesg
[...]
sdc : READ CAPACITY failed.
sdc : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Info fld=0xa00 (nonstd), Current sd00:00: sense key Not Ready
sdc : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
sdc: test WP failed, assume Write Enabled
 sdc: I/O error: dev 08:20, sector 0
 I/O error: dev 08:20, sector 0
 I/O error: dev 08:20, sector 2097144
 I/O error: dev 08:20, sector 2097144
 I/O error: dev 08:20, sector 0
 I/O error: dev 08:20, sector 0
 unable to read partition table
 I/O error: dev 08:20, sector 0
nfs: server totan not responding, still trying
nfs: server totan OK

Az utolsó sor azt jelzi, hogy átmeneti problémák vannak a totan NFS-szerverrel. Az előtte lévő sorokat egy USB-meghajtó csatlakoztatása váltotta ki. A régebbi események a /var/log/messages és a /var/log/warn fájlban vannak naplózva.

USB-eszközök: lsusb

Az lsusb parancs kilistázza az összes USB-eszközt. A -v paraméter hatására részletesebb listát ír ki. A részletes adatokat a /proc/bus/usb/ könyvtárból olvassa a program. A következőkben az lsusb parancs kimenete látható, ha a rendszerhez egy USB-meghajtó csatlakoztatását követően. Az utolsó sorok jelzik az új eszköz jelenlétét.
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 018: ID 0402:5634 ALi Corp.
 

Fájlrendszerek és használatuk: mount, df, és du

A mount parancs megmutatja, melyik fájlrendszer (eszköz és típus) van csatolva és melyik ponton:
$ mount
/dev/hdb2 on / type ext2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)
/dev/hda1 on /data type ext2 (rw)
shmfs on /dev/shm type shm (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
automount(pid1012) on /suse type autofs \
  (rw,fd=5,pgrp=1012,minproto=2,maxproto=3)
totan:/real-home/jj on /suse/jj type nfs \
  (rw,nosuid,rsize=8192,wsize=8192,hard,intr,nolock,addr=10.10.0.1)

A fájlrendszerek teljes kihasználtságáról a df paranccsal kaphat információt. A -h (vagy --human-readable) paraméter az átlagos felhasználó számára érthető formába önti a kimenetet.

$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdb2       7.4G 5.1G 2.0G 73% /
/dev/hda1       74G 5.8G  65G  9% /data
shmfs         252M   0 252M  0% /dev/shm
totan:/real-home/jj  350G 324G  27G 93% /suse/jj

A totan NFS-fájlszerver felhasználóinak késlekedés nélkül takarítaniuk kell a saját könyvtárukban. Egy adott könyvtárban az alkönyvtárakban található fájlok összméretének megjelenítéséhez adja ki a du parancsot. A -s paraméter elnyomja a részletes adatok kimenetét. A -h könnyen érthető formába önti az adatokat. A

$ du -sh ~
361M  /suse/jj

paranccsal megtudhatja, mennyi helyet foglal a saját könyvtára.

A /proc fájlrendszer

A /proc fájlrendszer egy pszeudo-fájlrendszer, amelyben a kernel tárol fontos információkat virtuális fájlok formájában. A CPU típusa például ezzel a paranccsal jeleníthető meg:
$ cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : AuthenticAMD
cpu family    : 6
model      : 8
model name    : AMD Athlon(tm) XP 2400+
stepping     : 1
cpu MHz     : 2009.343
cache size    : 256 KB
fdiv_bug     : no
[...]

A megszakítások kiosztása és használata a következő paranccsal kérdezhető le:

$ cat /proc/interrupts
      CPU0
 0: 537544462     XT-PIC timer
 1:   820082     XT-PIC keyboard
 2:     0     XT-PIC cascade
 8:     2     XT-PIC rtc
 9:     0     XT-PIC acpi
 10:   13970     XT-PIC usb-uhci, usb-uhci
 11: 146467509     XT-PIC ehci_hcd, usb-uhci, eth0
 12:  8061393     XT-PIC PS/2 Mouse
 14:  2465743     XT-PIC ide0
 15:    1355     XT-PIC ide1
NMI:     0
LOC:     0
ERR:     0
MIS:     0

Néhány fontos fájl és tartalma:

/proc/devices
a rendelkezésre álló eszközök
/proc/modules
a betöltött kernelmodulok
/proc/cmdline
kernel paranccsor
/proc/meminfo
részletes adatok a memóriahasználatról
/proc/config.gz
gzip – a jelenleg futó kernel tömörített konfigurációs fájljaTovábbi információ az /usr/src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt szövegfájlban található. A jelenleg futó folyamatok adatai a /proc/NNN könyvtárakban találhatók meg, ahol az NNN a vonatkozó folyamatok folyamatazonosítója (PID-je). A folyamatok a saját jellemzőiket a /proc/self/ könyvtárakban találhatják meg:
$ ls -l /proc/self
lrwxrwxrwx 1 root root 64 Apr 29 13:52 /proc/self -> 27585

$ ls -l /proc/self/
total 0
dr-xr-xr-x 2 jj suse 0 Apr 29 13:52 attr
-r-------- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 auxv
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 cmdline
lrwxrwxrwx 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 cwd -> /suse/jj/t
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 delay
-r-------- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 environ
lrwxrwxrwx 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 exe -> /bin/ls
dr-x------ 2 jj suse 0 Apr 29 13:52 fd
-rw------- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 mapped_base
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 maps
-rw------- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 mem
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 mounts
lrwxrwxrwx 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 root -> /
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 stat
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 statm
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 status
dr-xr-xr-x 3 jj suse 0 Apr 29 13:52 task
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 wchan

A végrehajtható fájlok és könyvtárak címhozzárendelését a maps fájl tartalmazza:

$ cat /proc/self/maps
08048000-0804c000 r-xp 00000000 03:02 22890   /bin/cat
0804c000-0804d000 rw-p 00003000 03:02 22890   /bin/cat
0804d000-0806e000 rwxp 0804d000 00:00 0
40000000-40016000 r-xp 00000000 03:02 10882   /lib/ld-2.3.3.so
40016000-40017000 rw-p 00015000 03:02 10882   /lib/ld-2.3.3.so
40017000-40018000 rw-p 40017000 00:00 0
4002b000-40135000 r-xp 00000000 03:02 10908   /lib/tls/libc.so.6
40135000-4013d000 rw-p 0010a000 03:02 10908   /lib/tls/libc.so.6
4013d000-40141000 rw-p 4013d000 00:00 0
bfffe000-c0000000 rw-p bfffe000 00:00 0
ffffe000-fffff000 ---p 00000000 00:00 0

A vmstat, iostat és mpstat

A vmstat segédprogram jelentéseket ad a virtuális memória statisztikákról. A /proc/meminfo, /proc/stat és /proc/*/stat fájlokat olvassa. Ez különösen a rendszer szűk keresztmetszeteinek azonosításánál hasznos. Az iostat parancs statisztikákat közöl a CPU-ról, valamint az eszközök és partíciók bemenetéről és kimenetéről. A megjelenített információk a /proc/stat és /proc/partitions fájlból származnak. A kimenet merevlemezek ki- és bemeneti teljesítményének jobb kiegyensúlyozásánál jöhet jól. Az mpstat parancs a processzorral (CPU-val) összefüggő statisztikákat jelenít meg.

A procinfo

A /proc fájlrendszer fontos adatainak összefoglalására szolgál a procinfo parancs:

$ procinfo
Linux 2.6.4-54.5-default (geeko@buildhost) (gcc 3.3.3 ) #1 1CPU [roth.suse.de]


Memory:   Total    Used    Free   Shared   Buffers
Mem:    516696   513200    3496      0    43284
Swap:    530136    1352   528784

Bootup: Wed Jul 7 14:29:08 2004  Load average: 0.07 0.04 0.01 1/126 5302

user  :    2:42:28.08  1.3% page in :    0
nice  :    0:31:57.13  0.2% page out:    0
system:    0:38:32.23  0.3% swap in :    0
idle  :  3d 19:26:05.93 97.7% swap out:    0
uptime:  4d 0:22:25.84     context :207939498

irq 0: 776561217 timer         irq 8:     2 rtc
irq 1:  276048 i8042         irq 9:   24300 VIA8233
irq 2:     0 cascade [4]      irq 11: 38610118 acpi, eth0, uhci_hcd
irq 3:     3            irq 12:  3435071 i8042
irq 4:     3            irq 14:  2236471 ide0
irq 6:     2            irq 15:    251 ide1

Az összes információ megjelenítéséhez használja a -a paramétert. A -nN paraméter minden N másodpercben frissíti az adatokat. Ebben az esetben a program lezárásához nyomja meg a Q billentyűt.

Alapértelmezésben az összesített adatok kerülnek megjelenítésre. A -d paraméter különbségi értékeket szolgáltat. A procinfo -dn5 az utolsó öt másodpercben módosult adatokat jeleníti meg.

Memory:   Total    Used    Free   Shared   Buffers   Cached
Mem:       0      2     -2      0      0      0
Swap:      0      0      0

Bootup: Wed Feb 25 09:44:17 2004  Load average: 0.00 0.00 0.00 1/106 31902

user  :    0:00:00.02  0.4% page in :    0 disk 1:    0r    0w
nice  :    0:00:00.00  0.0% page out:    0 disk 2:    0r    0w
system:    0:00:00.00  0.0% swap in :    0 disk 3:    0r    0w
idle  :    0:00:04.99 99.6% swap out:    0 disk 4:    0r    0w
uptime: 64d 3:59:12.62     context :   1087

irq 0:    501 timer         irq 10:     0 usb-uhci, usb-uhci
irq 1:     1 keyboard       irq 11:    32 ehci_hcd, usb-uhci,
irq 2:     0 cascade [4]      irq 12:    132 PS/2 Mouse
irq 6:     0            irq 14:     0 ide0
irq 8:     0 rtc          irq 15:     0 ide1
irq 9:     0 acpi

PCI erőforrások: lspci

Az lspci parancs felsorolja a PCI-erőforrásokat:
$ lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. \
  VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333]
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. \
  VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP]
00:0b.0 Ethernet controller: Digital Equipment Corporation \
  DECchip 21140 [FasterNet] (rev 22)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 80)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 80)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 80)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586/B/686A/B \
  PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. \
  VT8233 AC97 Audio Controller (rev 50)
01:00.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. \
  MGA G550 AGP (rev 01)

A -v paraméter használata részletesebb felsorolást eredményez:


$ lspci -v
[...]
01:00.0 \
 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. MGA G550 AGP (rev 01) \
  (prog-if 00 [VGA])
 Subsystem: Matrox Graphics, Inc. Millennium G550 Dual Head DDR 32Mb
 Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10
 Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=32M]
 Memory at da000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
 Memory at db000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8M]
 Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=128K]
 Capabilities: <available only to root>

Az eszközök nevének feloldásáról az /usr/share/pci.ids fájl ad információt. Az ebben a fájlban fel nem sorolt PCI-azonosítók »Unknown device« (ismeretlen eszköz) megjelölést kapnak.

A -vv paraméter minden, egy program által lekérdezhető információt megad. Tisztán numerikus értékek megadásához a -n paramétert kell használnia.

Egy programfuttatás rendszerhívásai: strace

Az strace segédprogram segít egy futó program összes rendszerhívásának nyomon követésében. Adjon meg egy parancsot a szokásos módon, az strace paranccsal a sor elején.
$ strace -e open ls

execve("/bin/ls", ["ls"], [/* 88 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="edison", ...}) = 0
brk(0)                 = 0x805b000
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) \
     = 0x40017000
open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=76333, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 76333, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40018000
[...]
ioctl(1, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCGWINSZ, {ws_row=53, ws_col=110, ws_xpixel=897, ws_ypixel=693}) = 0
open(".", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=144, ...}) = 0
fcntl64(3, F_SETFD, FD_CLOEXEC)     = 0
getdents64(3, /* 5 entries */, 4096)  = 160
getdents64(3, /* 0 entries */, 4096)  = 0
close(3)                = 0
fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 48), ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) \
     = 0x40018000
write(1, "ltrace-ls.txt myfile.txt strac"..., 41) = 41
munmap(0x40018000, 4096)        = 0
exit_group(0)              = ?

Egy adott fájl megnyitására történt kísérletek nyomon követéséhez például írja be a következőt:

$ strace -e open ls myfile.txt

open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
open("/lib/tls/librt.so.1", O_RDONLY)  = 3
open("/lib/libacl.so.1", O_RDONLY)   = 3
open("/lib/libselinux.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib/tls/libc.so.6", O_RDONLY)  = 3
open("/lib/tls/libpthread.so.0", O_RDONLY) = 3
open("/lib/libattr.so.1", O_RDONLY)   = 3
open("/proc/mounts", O_RDONLY)     = 3
[...]
open("/proc/filesystems", O_RDONLY)   = 3
open("/proc/self/attr/current", O_RDONLY) = 4

Az összes leszármazott folyamat nyomon követéséhez használja a -f paramétert. Az strace viselkedése és kimeneti formátumai nagymértékben szabályozhatók. További információ: man strace.

Egy programfuttatás könyvtárhívásai: ltrace

Az ltrace parancs lehetővé teszi egy folyamat könyvtárhívásainak követését: A parancs hasonló módon használható, mint az strace. A -c paraméter kijelzi a könyvtárhívások számát és időtartamát:
$ ltrace -c find /usr/share/doc
% time   seconds usecs/call   calls  errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
 86.27  1.071814     30   35327      write
 10.15  0.126092     38   3297      getdents64
 2.33  0.028931      3   10208      lstat64
 0.55  0.006861      2   3122     1 chdir
 0.39  0.004890      3   1567     2 open
[...]
 0.00  0.000003      3     1      uname
 0.00  0.000001      1     1      time
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
100.00  1.242403         58269     3 total

A kívánt könyvtár megadása: ldd

Az ldd parancs annak megkeresésére használható, hogy milyen dinamikus könyvtárakat tölt be az argumentumként megadott végrehajtható fájl:

$ ldd /bin/ls
linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
librt.so.1 => /lib/tls/librt.so.1 (0x4002b000)
libacl.so.1 => /lib/libacl.so.1 (0x40033000)
libselinux.so.1 => /lib/libselinux.so.1 (0x40039000)
libc.so.6 => /lib/tls/libc.so.6 (0x40048000)
libpthread.so.0 => /lib/tls/libpthread.so.0 (0x4015d000)
/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
libattr.so.1 => /lib/libattr.so.1 (0x4016d000)

A statikus bináris állományoknak egyetlen dinamikus könyvtárra sincs szükségük:

$ ldd /bin/sash
    not a dynamic executable
$ file /bin/sash
/bin/sash: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), \
for GNU/Linux 2.2.5, statically linked, stripped

További információk az ELF bináris állományokról

A bináris állományok tartalma a readelf segédprogrammal olvasható. Ez még a más hardverarchitektúrákhoz készült ELF-fájlokkal is működik.
$ readelf --file-header /bin/ls
ELF Header:
 Magic:  7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Class:               ELF32
 Data:               2's complement, little endian
 Version:              1 (current)
 OS/ABI:              UNIX - System V
 ABI Version:            0
 Type:               EXEC (Executable file)
 Machine:              Intel 80386
 Version:              0x1
 Entry point address:        0x8049b40
 Start of program headers:     52 (bytes into file)
 Start of section headers:     76192 (bytes into file)
 Flags:               0x0
 Size of this header:        52 (bytes)
 Size of program headers:      32 (bytes)
 Number of program headers:     9
 Size of section headers:      40 (bytes)
 Number of section headers:     29
 Section header string table index: 26

Folyamatközi kommunikáció: ipcs

Az ipcs parancs megadja az aktuálisan használt IPC-erőforrások listáját:

$ ipcs
------ Shared Memory Segments --------
key    shmid   owner   perms   bytes   nattch   status
0x000027d9 5734403  toms   660    64528   2
0x00000000 5767172  toms   666    37044   2
0x00000000 5799941  toms   666    37044   2

------ Semaphore Arrays --------
key    semid   owner   perms   nsems
0x000027d9 0     toms   660    1

------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages

Időmérés a time paranccsal

A parancs által felhasznált idő a time segédprogrammal adható meg. Ez a segédprogram két verzióban létezik: mint egy parancsértelmező beépített része, és mint program (/usr/bin/time).
$ time find . > /dev/null

real  0m4.051s
user  0m0.042s
sys   0m0.205s