Dokumentáció/SL9.3/Appendix/Információforrások és dokumentáció

Szabványok és specifikáció

Számos forrásból juthat hozzá információhoz a különféle szabványokról és specifikációkról. A Free Standards Group egy független, nonprofit szervezet, amelyik a szabad szoftver és a nyílt forráskódú szoftverek elterjedésén fáradozik. A szervezet ezt disztribúciófüggetlen szabványok definiálásával próbálja elérni.Számos szabvány, például az igen fontos LSB (Linux Standard Base) karbantartását ez a szervezet végzi.

A World Wide Web Consortium (W3C) egész biztosan egyike a legismertebb szabványszervezeteknek. 1994 októberében hozta létre Tim Berners-Lee, és a webes technológiák szabványosítására koncentrál. A W3C a nyílt, licenc nélküli, gyártófüggetlen specifikációk, mint a HTML, XHTML és XML terjedését kívánja serkenteni. Ezek a webes szabványok egy négyfázisú folyamat során készülnek el, munkacsoportokban, és a nyilvánosság elé W3C-ajánlások (REC) formájában kerülnek.

Az OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards, Szervezet a strukturált információs szabványok fejlesztéséért) egy nemzetközi konzorcium, amely a webes biztonság, e-business, üzleti tranzakciók, logisztika, és a különféle piacok közötti kölcsönös együttműködés szabványainak fejlesztésére szakosodott.

Az Internet Engineering Task Force (IETF) kutatók, hálózattervezők, gyártók és felhasználók nemzetközileg aktív szövetsége. Az internetes architektúrák fejlesztésére, valamint az Internet problémamentes működésére koncentrál, a megfelelő protokollok kifejlesztésével. Minden IETF szabvány RFC (Request for Comments, megjegyzések kérése) formájában kerül közzétételre, ingyenesen. Hatféle típusú RFC létezik: ajánlott szabványok, vázlatszabványok, internetes szabványok, kísérleti protokollok, információs dokumentumok és történeti szabványok. A szűkebb értelemben csak az első három (javaslat, vázlat és teljes) számít igazán IETF-szabványnak (lásd: [1]).

Az Institute of Electrical and Electronics Engineers (Villamos- és elektronikai mérnökök intézete, IEEE) egy olyan szervezet, amely az információtechnológia, távközlés, orvostudomány és gyógyászat, szállítás és néhány további kategóriában definiál szabványokat. Az IEEE szabványaiért fizetni kell.

Az ISO Committee (International Organization for Standards, Nemzetközi Szabványszervezet) a világ legnagyobb szabványkiadója, amely több mint 140 ország nemzeti szabványintézetéből álló hálózatot felügyel. Az ISO szabványaiért is fizetni kell.

A Deutsches Institut für Normung (DIN) egy bejegyzett műszaki és tudományos társaság. 1917-ben alapították. A DIN saját magát úgy definiálja, mint "a németországi szabványokért felelős intézet, amely Németország érdekeit képviseli a világ és Európa szabványszervezeteiben." A társaság gyártókból, fogyasztókból, szakemberekből, szolgáltató cégekből, tudósokból és más, a szabványok kialakításában érdekelt személyekből áll. A szabványok díjfizetés ellenében a DIN honlapjáról megrendelhetők.