Dokumentáció/SL9.3/Szolgáltatások/NetWare emulálása MARSNWE segítségével

Icon-marsnwe.png A MARSNWE NetWare emulátorral könnyedén lecserélhetők egy Novell NetWare 2.2 vagy 3.11 kiszolgáló fájl- és nyomtatási szolgáltatásai. Szintén használható IPX útválasztóként is, azonban nem támogatja az új NetWare-változatok szolgáltatásait, mint például az NDS (Novell-címtárszolgáltatás). A DOS- és Windows-kliensek, amelyek jelenleg is NetWare 2.2 vagy 3.11, illetve 3.12-es kiszolgálókhoz csatlakoznak, minden komolyabb átkonfigurálás nélkül használhatják a Linux kiszolgálón futó MARSNWE emulátort. A kiszolgáló adminisztrálása elvégezhető Linux alól.

A MARSNWE NetWare-emulátor indítása

A SUSE LINUX rendszeren a MARSNWE előrekonfigurált állapotban található, ezért telepítés után azonnal használható. Az IPX-támogatás betölthető kernelmodul formájában érhető el, amelyet az indító parancsfájl automatikusan betölt. Az IPX csatolót szintén automatikusan beállítja a MARSNWE. A program hálózat számát és a protokollt egy részletes megjegyzésekkel ellátott konfigurációs fájlból, az /etc/nwserv.conf fájlból olvassa ki.

A MARSNWE indítása az alábbi paranccsal történik: rcnwe start. A képernyő jobb oldalán zölden megjelenő done üzenetek a MARSNW sikeres indítását jelzik. Használja az rcnwe status parancsot a NetWare-emulátor állapotának ellenőrzésére. A program az rcnwe stop paranccsal állítható le.

Ha az rcnwe start parancs a következő hibaüzenetet adja:

Loading IPX: insmod: can't read '-k': No such file or directory failed,
akkor javítsuk ki az /etc/init.d/nwe scriptet.

Hibás a feltételvizsgálatban az /proc/net/ipx javítsuk ki /proc/net/ipx/route -ra (2 helyen), valamint az insmod -k ipx -et modprobe ipx -re.

Az /etc/nwserv.conf konfigurációs állomány

A konfigurációs beállítások számozott szakaszokba vannak rendezve. Minden sor a megfelelő szakasz sorszámával kezdődik. Csak az 1-22. szakasz fontos, de ezek között is találni néhányat, amelyet nem használunk. A következőkben ismertetjük a legtöbb konfigurációban használatos beállítást:
1
NetWare-kötetek
2
Kiszolgáló neve
4
IPX-hálózat
13
Felhasználónevek
21
Nyomtatók

A beállítások módosítása után a MARSNWE újraindítása szükséges az alábbi paranccsal: rcnwe restart.

A részletes beállítások:

Kötetek (1. szakasz)
1  SYS   /usr/local/nwe/SYS/   kt   711 600
Itt adhatók meg az exportálni kívánt kötetek. Minden sor a szakasz számával kezdődik (ebben az esetben 1), ezt követi a kötet neve és a kiszolgáló elérési útja. Utána jön néhány speciális, változó beállítás, amelyeket betűk jelölnek, majd egy umask érték következik az elkészített könyvtárak és fájlok számára. Ha az umask nincs meghatározva, akkor a 9. szakaszban megadott alapérték kerül beállításra. A nagy- és kisbetűk problémáinak elkerülése érdekében célszerű a k paraméter használata, így minden fájlnév kisbetűsre lesz konvertálva.
Kiszolgáló neve (2. szakasz)
2  MARS
Ez a beállítás nem kötelező. Alapértelmezésként a hosztnév kerül alkalmazásra.
Belső hálózatszám (3. szakasz)
3  auto
A belső hálózatszám a hálózati kártya MAC-címéből generálódik, ha a beállítás auto. Ez a beállítás általában megfelelő.
IPX-konfiguráció (4. szakasz)
4  0x0   *    AUTO      1
4  0x22  eth0  ethernet_ii   1
Ez a szakasz állítja be a NetWare hálózatszámát és a hálózati csatolót, amelyhez a protokollok hozzá lesznek kötve. Az első példa mindent automatikusan beállít, míg a második a 0x22 hálózatszámot köti az eth0hálózati csatolóhoz Ethernet-II kerettípussal. Ha több hálózati csatoló van, különböző hálózati számokat adjon meg, az IPX-útválasztás működni fog közöttük.
Létrehozási mód (9. szakasz)
9  0751  0640
Az alapértelmezett jogokat állítja be, amelyekkel a fájlok és könyvtárak létrejönnek.
GID és GID minimális jogokkal (10-11. szakasz)
10  65534
11  65534
A be nem jelentkezett felhasználók GID és UID értékei. A jelen esetben nogroup és nobody.
Supervisor belépés (12. szakasz)
12  SUPERVISOR   root
A supervisor a root felhasználóhoz van kötve.
Felhasználói belépések (13. szakasz)
13  LINUX      linux
Meghatározza, hogyan kerülnek a NetWare és a Linux felhasználónevek összerendelésre. Szükség esetén megadható itt fixen egy jelszó.
Automatikus felhasználónév-összrendelés (15. szakasz)
15  0    top-secret
Ha 1 van megadva a fenti 0 helyett, akkor a Linux felhasználói adatok automatikusan NetWare hitelesítési adatokká válnak. Ebben az esetben a jelszó a »top-secret«.
Nyomtatási sorok (21. fejezet)
21  LP   -    lpr -
Az első paraméter (LP) a NetWare-nyomtató neve. Másodikként a spool könyvtár neve adható meg. A nyomtatási parancs az utolsó.
Nyomtatókiszolgáló (22. szakasz)
22  PS_NWE LP_PS  1
Itt adhatók meg a pserver-en és ncpfs protokollon keresztül elérhető nyomtatók.

A NetWare-kiszolgálók elérése és felügyelete

Az ncpfs kis programok gyűjteménye, amellyel a NetWare 2.2 vagy 3.11-es kiszolgálók Linux alól kezelhetők, NetWare-köteteket csatolhatók fel, illetve nyomtatók felügyelhetők. Újabb változatú NetWare-kiszolgálók (4-es és frissebb) eléréséhez bindery emuláció és IPX-elérés szükséges a kiszolgálókon.

A következő programok használhatók. Az egyes funkciókkal kapcsolatban olvassa el a dokumentációt:

Alapvető fontosságú parancs az ncpmount, amely NetWare-kötetek Linux rendszerre felcsatolására használható. A kötetek lecsatolására az ncpumount parancs szolgál. Ezen kívül az ncpfs csomag tartalmaz eszközöket az IPX protokoll és az IPX-útválasztás beállításához is:

ipx_cmd
ipx_configure
ipx_interface  
ipx_internal_net 
ipx_route

Az ipx_configure és az ipx_interface parancsokkal állítható be az IPX protokoll a hálózati kártyákon. Ha már fut a MARSNWE, a beállítás automatikusan megtörténik.

IPX útválasztás ipxrip segítségével

Egy másik csomag, amelynek segítségével IPX útválasztó készíthető Linux alatt, az ipxrip. Általában nincs szükség rá, mivel IPX-útválasztó beállítható a MARSNWE vagy az ncpfs segédprogramjaival is.