The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Dokumentáció/SLE10/KDE/12.fejezet

[[Image:|64px]] A nyomtatók vagy helyileg lehetnek a rendszerhez csatlakoztatva vagy egy hálózaton keresztül érhetők el. A nyomtatóbeállításnak a SUSE Linux Enterprise® rendszerben számos módja van: a YaST programmal, a KDE Printing Manager (KDE nyomtatókezelő) vagy a parancssorból. Ez a fejezet bemutatja, hogy hogyan lehet a nyomtatókat beállítani a KDE nyomtatókezelő alkalmazásban. A nyomtató megfelelő beállítása után

bármelyik alkalmazásból el lehet érni azt.

Az iPrint® programból történő nyomtatókezelésről információkat az angol nyelvű iPrint User Guide (iPrint felhasználói kézikönyv) nevű dokumentumban talál a következő webcímen:http://www.novell.com/documentation/sled10/.

Icon-Important.png Hibaelhárítás

Ha a nyomtatóbeállítással nehézségei vannak, forduljon a rendszergazdához. A nyomtatóbeállítást részletesen az adminisztrátorok számára a 20. fejezet - Printer Operation (↑Deployment Guide) tárgyalja.

Nyomtató telepítése

Nyomtató telepítése előtt szükség van a root jelszavára és kéznél kell lennie a nyomtatóval kapcsolatos adatoknak. Attól függően, hogy milyen módon akarja a nyomtatót a rendszerhez csatlakoztatni, szüksége lehet a nyomtató URI-jára, TCP/IP-címére vagy csomópontnevére és a nyomtató illesztőprogramjára. Az SLED termékkel számos általános nyomtatóillesztőt szállítanak. Ha nem talál a nyomtatójához illesztőprogramot, keresse azt a nyomtatógyártó webhelyén.

Egy nyomtató beállításához a KDE-ben indítsa el a nyomtatáskezelőt a főmenüből (Eszközök > Nyomtatás > Nyomtatók ). Alternatív módon az Alt + F2 lenyomásával és a kcontrol beírásával indíthatja. A KDE Vezérlőközpont bal oldali navigációs paneljén kattintson a Perifériák > Nyomtatók pontra.

Nyomtatót root felhasználóként állíthat be egy varázslóprogram segítségével az alábbiak szerint. Ha nem biztos benne, hogy melyik lehetőséget kell kiválasztani és, hogy milyen adatot kell megadni, forduljon a rendszeradminisztrátorához.

Windows-os hálózati nyomtató elérésével és konfigurálásával kapcsolatos részletes információkat a következő szakaszban talál: 9.5. szakasz - Windows hálózati nyomtató beállítása és elérése.

 1. Kattintson a Rendszergazdai mód pontra, és írja be a root jelszót.
 2. Kattintson a Hozzáadás gombra, és válassza a Nyomtató/osztály hozzáadása lehetőséget. Megjelenik a Nyomtató hozzáadása varázsló.
 3. Kattintson a Tovább gombra.
 4. Válassza ki a nyomtatócsatlakoztatás módját. A következő lehetőségek használhatók:
  • Helyi nyomtató (párhuzamos, soros, USB): Egy olyan nyomtató, amit a munkaállomáshoz párhuzamos, soros vagy USB csatolón keresztül csatlakoztattak.
  • Távoli LPD nyomtatósor: Egy olyan nyomtató, ami egy másik UNIX vagy Linux rendszerhez van csatlakoztatva, s melyet TCP/IP hálózaton keresztül lehet elérni (például a hálózaton egy másik Linux rendszerhez csatlakoztatott nyomtató).
  • SMB megosztott nyomtató (pl. Windows-ban): Egy olyan nyomtató, ami egy másik rendszerhez van csatlakoztatva, s melyet egy SMB-hálózaton osztanak meg (például egy Microsoft Windows géphez csatlakoztatott nyomtató).
  • Hálózati nyomtató (TCP): Egy hálózathoz csatlakoztatott nyomtató, ami TCP protokollt használ.
  • Távoli CUPS-kiszolgáló (IPP/HTTP): Egy azonos hálózaton lévő, Linux rendszerhez csatlakoztatott, CUPS-t futtató vagy más operációs rendszert futtató IPP-t használó nyomtató.
  • Hálózati nyomtató IPP-vel (IPP/HTTP): Egy hálózathoz csatlakoztatott IPP/HTTP protokollt nyomtató.
  • Más nyomtatótípus: Ha a nyomtató a fenti osztályok közül egyikbe sem sorolható, válassza ezt a lehetőséget.
  • Nyomtatóosztály: Ha egy adott osztály alapján keresi a nyomtatókat, válassza ezt a lehetőséget.
 5. Kattintson a Tovább gombra, és adja meg a választásához szükséges információt. A varázsló utolsó ablakában kattintson a Befejezés gombra. A varázsló befejeződik.
 6. Kattintson a OK gombra a Nyomtatók párbeszédpanel bezárásához.

Ha a KDE-ben egy alkalmazásból nyomtat, most már kiválaszthatja a nyomtatót a KPrinter párbeszédpanelben, és megkezdheti a nyomtatást. További információkat a nyomtásról és a nyomtatási munkák felügyeletéről a KDE-ben következő részben talál: 12.4. szakasz - Nyomtatási munkák indítása a KDE-ben.

Nyomtatóbeállítások módosítása

 1. A főmenüből indítsa el a Nyomtatók panelt (Eszközök > Nyomtatás > Nyomtatók).
 2. Kattintson a Rendszergazdai mód pontra, és írja be a root jelszót.
 3. Az elérhető nyomtatókat tartalmazó listában válassza ki a beállítandó nyomtatót.
 4. Kattintson a jobb gombbal, és válassza ki a Beállítás pontot.
 5. Módosítsa a tulajdonságokat a beállítóablakban, majd kattintson a OK gombra.

Nyomtató törlése

 1. A főmenüből indítsa el a nyomtatókezelőt (Eszközök > Nyomtatás > Nyomtatók).
 2. Kattintson a Rendszergazdai mód pontra, és írja be a root jelszót.
 3. Az elérhető nyomtatók listájában válassza ki a törlendő nyomtatót.
 4. Kattintson a jobb gombbal, és válassza ki a Törlés pontot.
 5. Kattintson a OK gombra a Nyomtatókezelő párbeszédpanel bezárásához.

Nyomtatási munkák indítása a KDE-ben

A KDE-ben egy nyomtatási munkát rendszerint a KPrinter programmal lehet indítani. Ez az alkalmazás automatikusan elindul, ha egy KDE-alkalmazásból nyomtat. A KPrinter párbeszédpanelben válasszon egy nyomtatót, és állítsa be a nyomtatási feladat olyan Tulajdonságait, mint a lap tájolása, a laponkénti oldalak száma vagy a kétoldalas nyomtatás.

Icon-Important.png Fájlok nyomtatása alkalmazás megnyitása nélkül.

A KPrinter manuálisan is elindítható úgy, hogy az Alt + F2 megnyomása után beírja, hogy kprinter. Ez akkor hasznos, ha egy vagy több fájlt akar kinyomtatni anélkül, hogy a fájlt megjelenítő vagy szerkesztő alkalmazást elindítaná. A KPrinter párbeszédpanelben van egy Fájlok nevű lap, ahol kiválaszthatók a nyomtatandó fájlok. A fájlok az asztalról fogd és húzd módszerrel tehetők a listára vagy a fájlkikereső panelben választhatók ki.

A példányszám és más lehetőségek beállításához kattintson Kibont pontra balra lent. Az ablakban ekkor 3 lap bontódik ki: Példányszám, Speciális beállítások és További tag-ek. Lásd:12.2. ábra - Nyomtatási feladat indítása a KPrinter programmal.

A Példányszám lap határozza meg az oldalkiválasztást (a kiválasztott dokumentum összes oldala, a kiválaszott oldal vagy tartomány) és a példányszámot. Még az is megadható, hogy a kiválasztott dokumentum páros vagy páratlan oldalai nyomtatódjanak-e ki. A Speciális beállítások lapon lehet további adatokat megadni a nyomtatási feladat számára. Ha szükséges, megadhatók Számlázási információk vagy a lap tetejére és aljára egyéni szövegek nyomtathatók Szintén itt adható meg a Feladatprioritás beállítása. Az utolsó, a További tag-ek nevű lapra ritkán van szükség. Ha a nyomtatási feladat elküldésre került, a nyomtatás előrehaladása a KJobViewer nevű programmal követhető.

Nyomtatási feladatok követése a KDE-ben

A KJobViewer a főmenüből vagy a parancssorból a kjobviewer paranccsal indítható. A 12.3. ábra - Nyomtatási munkák megfigyelése a KJobViewer programmal. részben leírt ablakhoz hasonló ablak jelenik meg, mely felsorolja a nyomtatási sorban lévő nyomtatási feladatokat. Ha egy nyomtatási feladat nem aktív, az szerkeszthető. Ez a Feladatok menü elemeivel végezhető el.

Például, ha ellenőrizni akarja, hogy a helyes dokumentum kerül-e kinyomtatásra, megállíthatja a nyomtatási feladatot, majd ha úgy dönt, folytathatja azt. A saját nyomtatási munkák törölhetők a nyomtatási sorból az Eltávolítás ponttal. A nyomtatóváltáshoz válasszon ki egy másik nyomtatót az Átmozgatás egy másik nyomtatóra lehetőséggel.

Az Újraindítás lehetőséggel újra nyomtathat egy dokumentumot Ehhez válassza ki a Szűrő > A befejezett feladatok megjelenítése (ki/be) menüpontot, majd válassza ki a kívánt dokumentumot, és kattintson a Feladatok > Újraindítás pontra. A Feladatok > IPP-jelentés menüpont megmutatja a nyomtatási feladat technikai részleteit. Attól függően, hogy milyen gyorsan akarja kinyomtatni a dokumentumot, a Feladatok > A prioritás növelése és a Feladatok > A prioritás csökkentése menüpontok segítségével beállítható a nyomtatási feladat elsőbbsége.

Szűrő lehetővé teszi a különböző nyomtatók közötti váltást, a befejezett feladatok láthatóságának megadását, és segítségével a Csak a felhasználói feladatok látszódjanak menüpont segítségével a feladatlistában megjelenő tételek a saját feladatokra korlátozhatók. Az aktuális felhasználó neve a jobb felső sarokban jelenik meg.

Beállítások > KJobViewer beállítások menü megjeleníti a beállító párbeszédpanelt. Itt megadható a megjelenítendő nyomtatási feladatok maximális száma. Írjon be egy számot a mezőbe, vagy a csúszka jobbra húzásával adjon meg egy értéket. Nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez. Ha mentés nélkül akar kilépni a párbeszédpanelből, nyomja meg a Mégse gombot.

Az eszköztárban lévő ikonok azoknak a funkcióknak felelnek meg, melyek a menüből elérhetők. A funkciót magyarázó súgószöveg úgy jeleníthető meg, hogy az adott ikonon rajta hagyja az egérmutatót.

A feladatlista nyolc oszlopból áll. A Feladatazonosító elemet a nyomtatási rendszer automatikusan rendeli a feladathoz annak azonosíthatósága végett. A következő oszlop a feladatot küldő felhasználó nevét és a dokumentum fájlnevét tartalmazza. Az állapot oszlop azt jelzi, hogy a feladat még mindig a sorban van-e, jelenleg nyomtatás alatt álle vagy már be van fejezve. Ezután a dokumentum mérete látható kilobyte-ban és oldalszámban. Az alapértelmezett prioritás 50, mely szükség szerint növelhető vagy csökkenthető. A Számlázási információ lehet költségközpont vagy más vállalatfüggő információ. Ha jobb gombbal kattint egy feladatra a listában, az egérmutató alatt megjelenik a Fel adatok menü, ahol egy művelet kiválasztható. Egy befejezett feladatra csak néhány funkció választható. Ha aktiválja Az ablak maradjon meg lehetőséget, a KJobViewer a következő bejelentkezéskor automatikusan elindul.