The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Energiagazdálkodás

Ez a lap nem teljes, vagy az eredeti angol lapon frissebb információk érhetők el.
 • Ha szeretne részt venni a hu.openSUSE.org közösség munkájában tekintse át a Feladatok listáját.
 • Ha szeretné, hogy a lap a Kívánságlistára kerüljön, akkor adja hozzá a kívánságlista sablont. További információt a Sablonok súgójában találhat.
Icon-powersave.png Ez a szócikk a Linuxban használt különféle energiagazdálkodási technológiákat tekinti át, a SUSE Dokumentáció alapján. Részletesen tárgyalja a különböző lehetőségeket és beállításokat.

Bevezetés

A modern számítógépek számos típusán a CPU frekvenciája az adott felhasználási helyzethez állítható, így csökkenthető a rendszer teljesítményfelvétele. Ezzel értékes percekkel növelhető meg az akkumulátoros üzemidő, különösen a mobil eszközökön (CPU-frekvenciaszabályozás).

Mindenféle energiagazdálkodási technológia használatához megfelelő hardverre és BIOS-ra van szükség. A legtöbb hordozható gép, illetve a modern asztali és kiszolgáló gépek túlnyomó része megfelel ezeknek a követelményeknek. Az APM rendszert inkább régebbi gépekben használták. Mivel az APM nagyrészt a BIOS-ban megvalósított funkciók halmazából áll, az APM támogatásának szintje a hardvertől függően változó. Mindez még inkább igaz a még bonyolultabb ACPI esetén. Éppen ezért gyakorlatilag lehetetlen kiemelni az egyik vagy másik megoldást ajánlottként.

Icon-Important.png AMD64 processzorok energiagazdálkodása

64 bites kernel és AMD64 processzorok esetén csak az ACPI használata támogatott.

Energiagazdálkodási funkciók

Az energiagazdálkodási funkciók nemcsak a hordozható eszközök akkumulátoros használata során fontosak, hanem asztali rendszerekben is. Az alábbi bekezdésekben röviden ismertetjük a legfontosabb funkciókat és azt, hogyan kerülnek alkalmazásra az APM és ACPI energiagazdálkodási rendszerekben:

Készenlét
Ez a működési mód lekapcsolja a képernyőt. Egyes számítógépeken a processzor teljesítménye is korlátozásra kerül. Ez a funkció nem minden APM-megvalósításban érhető el. A funkció az ACPI S1 vagy S2 állapotának felel meg.
Felfüggesztés (memóriába)
Ez a mód a teljes rendszerállapotot a RAM-ba írja. Ezután az egész rendszer a RAM kivételével alvó üzemmódba kerül. Ebben az állapotban a számítógép nagyon keveset fogyaszt. Az állapot előnye, hogy a munka ugyanonnan folytatható pár másodpercen belül anélkül, hogy újra kellene indítani a rendszert és az alkalmazásokat. Az APM-et használó eszközök általában felfüggeszthetők a fedél lecsukásával és aktiválhatók a kinyitásával. Ez a funkció az S3 jelű ACPI-állapotnak felel meg. Az állapot támogatása még mindig fejlesztés alatt áll, ezért nagymértékben függ a hardvertől.
Hibernálás (felfüggesztés lemezre)
Ebben a működési módban a teljes rendszer állapota kiírásra kerül a merevlemezre, majd a rendszer kikapcsolódik. Ebből az állapotból 30-90 másodperc alatt lehet helyreállni. A felfüggesztés előtti állapot visszaállításra kerül. Egyes gyártók ennek a módnak hibrid változatait használják (mint például az IBM Thinkpadek RediSafe funkciója). A megfelelő ACPI-állapot az S4. Linux alatt a lemezre felfüggesztést az APM-től és az ACPI-től független kernelrutinok végzik.
Akkumulátorfigyelő
Az ACPI és az APM ellenőrzi az akkumulátor töltöttségi állapotát és tájékoztatást adnak ezzel kapcsolatban. Mindkét rendszer képes szabályozni a kritikus töltöttségi állapot esetén végrehajtandó tevékenységeket.
Automatikus kikapcsolás
A rendszer leállítását követően a számítógép kikapcsol. Ez különösen akkor fontos, ha automatikus leállítás történik röviddel az akkumulátor lemerülése előtt.
A rendszerkomponensek leállítása
A merevlemez kikapcsolásával lehet az egyik legnagyobb mennyiségű energiát megtakarítani. A teljes rendszer megbízhatóságától függően bizonyos ideig alvó állapotba hozható a merevlemez. Az adatok elvesztésének kockázata azonban együtt nő az készenléti periódusok hosszával. ACPI-n keresztül (elméletileg) más rendszerkomponensek is leállíthatók, illetve kikapcsolhatók a BIOS-beállításokban.
A processzorsebesség vezérlése
Ami a CPU-t illeti, háromféleképpen lehet takarékoskodni az energiával: az órajelfrekvencia és a feszültség szabályozásával (PowerNow! és Speedstep néven is ismeretes), a frekvencia korlátozásával és a processzor alvó állapotba (C-állapotba) hozásával. A számítógép működési módjától függően ezek a módszerek esetleg kombinálhatók is.

A powersave csomag

A powersave csomag felelős a hordozható gépek energiamegtakarításáért akkumulátoros üzemmódban. Egyes funkciói normál munkaállomásokon és kiszolgálókon is használhatók, mint például a felfüggesztés, a készenlét, az ACPI-gombok funkciói, valamint a merevlemezek elaltatása. A csomag a számítógép energiagazdálkodásával kapcsolatos minden funkciót ellát. Támogatja az ACPI, APM, PowerNow! és SpeedStep technológiákat, valamint a merevlemezeket.

Még ha a rendszer nem is tartalmazza a fent felsorolt összes hardverelemet, akkor is a powersave démont használja az energiagazdálkodási funkciók szabályozására. Mivel az ACPI és az APM kölcsönösen kizárják egymást, a számítógépen egyszerre csak az egyik használható. A démon automatikusan felismeri a hardverkonfiguráció változásait.

Icon-Important.png Információ a powersave csomagról

További információ a powersave csomagról a /usr/share/doc/packages/powersave elérési útvonalon található.

A powersave csomag beállításai

Általában a powersave beállítása több fájllal együttesen történik:

/etc/sysconfig/powersave/battery - Akkumulátorkorlátok és más, az akkumulátorral kapcsolatos beállítások.
A fájlban három akkumulátortöltöttségi szint adható meg (százalékban), amelyek elérése bizonyos rendszerriasztásokat vagy műveleteket aktiválhat.
POWERSAVED_BATTERY_WARNING=20
POWERSAVED_BATTERY_LOW=10
POWERSAVED_BATTERY_CRITICAL=5
Azt, hogy milyen műveletek vagy parancsfájlok kerüljenek végrehajtásra, ha a töltöttségi szint a megadott korlátok alá esik, az /etc/sysconfig/powersave/events fájlban adható meg, a következő paraméterekkel:
POWERSAVE_EVENT_BATTERY_NORMAL="ignore"
POWERSAVE_EVENT_BATTERY_WARNING="notify"
POWERSAVE_EVENT_BATTERY_LOW="notify"
POWERSAVE_EVENT_BATTERY_CRITICAL="wm_shutdown"
/etc/sysconfig/powersave/common - A powersave démon általános konfigurációja
Ez a fájl tartalmazza a powersave démon általános beállításait. Például a hibakeresési üzenetek mennyisége (a /var/log/messages rendszernaplóban) a POWERSAVE_DEBUG változó értékének módosításával növelhető.
/etc/sysconfig/powersave/cpufreq - Változók a dinamikus CPU-frekvencia beállítások optimalizálásához.
Ez a fájl tartalmazza a processzorok CPU-frekvenciájának beállítási lehetőségeit. Segítségével optimalizálható a hordozható számítógépek üzemideje akkumulátoros módban, illetve csökkenthető a számítógép fogyasztása és hőtermelése.
CPUFREQ_ENABLED=""
Ha a beállítás értéke "no", a powersave démon nem próbálja a rendszer cpufrekvencia-beállításait módosítani. Ezáltal kiszűrhetők a syslog azon üzenetei, amelyek a rendszer nem támogatott frekvencia-változtatásáról jelennek meg.
CPUFREQD_MODULE=""
A powersaved indítóscriptje ezt a CPU-frekvencia skálázó modult fogja betölteni az indulásakor. A pontos érték megadásával megelőzhető a helytelen modul betöltésének hibaüzenete bootolás közben, illetve kismértékben gyorsíthatja a rendszer indulását. Ha nem adunk meg értéket, a leggyakoribb modul lesz betöltve.
CPUFREQD_MODULE_OPTS=""
Néhány modul plusz paramétereket igényel a rendszer hardverkiépítésének megfelelően. Ezeket adhatjuk meg itt.
CPUFREQ_CONTROL=""
Lehetséges értékei: kernel, userspace. Userspace értékre állítva maga a powersave démon ellenőrzi a CPU terhelését, és változtatja ennek megfelelően a frekvenciát. Kernel értékre állítva a kernel beépített rutinjai végzik ezt a feladatot. Ezek alapból az cpufreq_ondemand és cpufreq_powersave modulok.
CPU_IDLE_TIMEOUT=""
Ha a CPU a paraméter (másodpercben) megadott értékénél tovább marad a CPU_IDLE_LIMIT értékénél kisebb kihasználtságú állapotban, a démon egy processor.idle (a processzor pihen) eseményt generál.
CPU_IDLE_LIMIT=""
Ha a CPU a paraméter értékénél kisebb kihasználtságú állapotban marad a 'CPU_IDLE_LIMIT paraméter értékénél hosszabb ideig, a démon egy processor.idle (a processzor pihen) eseményt generál.
MAX_CPUS_ONLINE=""
Az egyidejűleg aktív processzorok maximális száma.
/etc/sysconfig/powersave/disk - A merevlemez beállításaival kapcsolatos fájl
Ez a fájl tartalmazza a merevlemezek energiatakarékossági beállításait. Segítségükkel úgy módosítható a rendszer működése, hogy az energiatakarékosabban használja a merevlemezeket. Segítségével növelhető a hordozható számítógépek üzemideje akkumulátoros módban, illetve csökkenthető a számítógép fogyasztása.
HD_LAPTOP_MODE_PERF=""
HD_LAPTOP_MODE_SAVE=""
HD_LAPTOP_MODE_AGGR=""
Ha valamelyik üzemmód yes állapotú, akkor a kernel "laptop módban" fogja használni a merevlemezeket. Például a várakozó írási műveleteket rögtön az olvasási műveletek után végrehajtja, ezáltal a merevlemez nagyobb eséllyel állhat le teljesen. Ez kismértékben befolyásolhatja a teljesítményt, ezért alapértelmezés szerint csak az "aggressive powersave" módban engedélyezett.
HD_DO_REMOUNTS_PERF=""
HD_DO_REMOUNTS_SAVE=""
HD_DO_REMOUNTS_AGGR=""
A naplózott fájlrendszerek - ilyen az ext3 és a reiserfs - bizonyos időközönként a lemezre írják a naplót, amitől az nem tud elegendő ideig inaktív lenni a leálláshoz. Ha a paraméterek valamelyikét "yes" -re állítjuk, az adott üzemmódban nagyobb időközönként történik meg ez az írási művelet, így tovább lehet leállítva a merevlemez.
HD_NOATIME=""
A reiserfs fájlrendszerű partíció újracsatolása a noatime opcióval. Manapság már nincs igazán jelentősége.
HD_MAX_AGE=""
A naplózott fájlrendszerek naplózásának időtartama másodpercben. Ennyi idő elteltével írják a lemezre a naplót, ha az aktuális üzemmód HD_DO_REMOUNTS_* paramétere "yes"-re van állítva. FIGYELEM: a megnövelt naplózási időintervallum adatvesztéshez vezethet, ha két naplózás között megszakad a tápellátás!
HD_DIRTY_RATIO=""
A dirty arány megengedett értéke, százalékban. Ez az érték kerül be a /proc/sys/vm/dirty_ratio és /proc/sys/vm/dirty_background_ratio beállításokba laptop módban.
HDPARM_ACOUSTIC_PERF="254"
HDPARM_ACOUSTIC_LOW="128"
HDPARM_ACOUSTIC_QUIET="128"
A "hdparm -M" parancs DISK_ACOUSTIC beállításainak megfelelő értékek a "teljesítmény", "alacsony", és "csendes" üzemmódokban. A beállítás előtt ellenőrzésre kerül, hogy a merevlemez képes-e az üzemmódokra, így az ilyen beállítást nem támogató eszközöknél nem történik semmi. Lehetséges értékek: 128 (csendes)-től 254 (gyors)-ig, a 0 kikapcsolja a beállítást.
HDPARM_STBY_PERF="254"
HDPARM_STBY_SAVE="128"
HDPARM_STBY_AGGR="1"
A "hdparm -B" parancs STANDBY_MODE beállításainak megfelelő értékek "teljesítmény", "energiatakarékos", és "agresszív energiatakarékos" üzemmódokban. Javasolt a hdparm man-oldalát tanulmányozni az értékek változtatása előtt. Az értékek függenek a merevlemez típusától, és energiagazdálkodási képességeitől. A legtöbb laptop-merevlemez a következő értékeknek megfelelően viselkedik: 255 - APM kikapcsolva; 192-254 - "aktív üresjárat" mód, kevés megtakarítás; 128-191 - "energiatakarékos üresjárat", a fej parkolható; <127 - "készenlét", a merevlemez akár le is állhat; 0 - kikapcsolt beállítás.
HDPARM_RAW_PERF=""
HDPARM_RAW_SAVE=""
HDPARM_RAW_AGGR=""
A hdparm parancs STANDBY_MODE beállításainak megfelelő értékek "teljesítmény", "energiatakarékos" és "agresszív energiatakarékos" üzemmódokban. Ezek a beállítások további ellenőrzés nélkül átadásra kerülnek a hdparm-nak, ezért csak akkor változtasson rajtuk, ha biztos a dolgában.
/etc/sysconfig/powersave/events - Rendszeresemények konfigurációs fájlja
A powersave démon ezt a fájlt használja a rendszeresemények feldolgozásához. Az esemény tartozhat külső műveletekhez, vagy lehetnek maga a démon által elvégzett műveletek. Külső műveletek esetén a démon megkísérel futtatni egy végrehajtható fájlt az /usr/lib/powersave/scripts/ könyvtárból. Az előre definiált belső műveletek:
ignore
Figyelmen kívül hagyja az eseményt.
notify
Értesítés egy eseményről a konzol, egy X ablak vagy egy hangjelzés segítségével.
throttle, dethrottle
Lelassítja a processzort a POWERSAVE_MAX_THROTTLING változóban megadott értékkel. A dethrottle parancs visszaállítja a processzort maximális teljesítményre.
screen_saver
A képernyővédő aktiválása.
suspend_to_disk
Ebben a működési módban a teljes rendszer állapota kiírásra kerül a merevlemezre, majd a rendszer kikapcsol. Ebből az állapotból rövid idő alatt helyre lehet állni. A felfüggesztés előtti állapot visszaállításra kerül.
suspend_to_ram
Ez a mód a teljes rendszerállapotot a RAM-ba írja. Ezután az egész rendszer a RAM kivételével alvó üzemmódba kerül. Ebben az állapotban a számítógép nagyon keveset fogyaszt. Az állapot előnye, hogy a munka ugyanonnan folytatható pár másodpercen belül anélkül, hogy újra kellene indítani a rendszert és az alkalmazásokat.
prepare_suspend_to_disk, prepare_suspend_to_ram
A rendszer felkészül a felfüggesztett állapotra a megfelelő modulok kitöltésével, és szolgáltatások leállításával.
restore_after_suspend_to_disk, restore_after_suspend_to_ram
A rendszer visszatér a felfüggesztett állapotból a megfelelő modulok betöltésével, és szolgáltatások újraindításával.
standby, do_standby
A rendszer készenléti állapotba kerül.
restore_after_standby, prepare_standby
A rendszer felkészül a készenléti állapotra a megfelelő modulok kitöltésével, és szolgáltatások leállításával.
switch_vt
Akkor hasznos, ha a képernyő el van csúszva egy felfüggesztés vagy egy készenlét után.
wm_logout
Elmenti a beállításokat és kijelentkezik a GNOME, KDE vagy egyéb ablakkezelőből.
wm_shutdown
Elmenti a GNOME- vagy KDE-beállításokat és leállítja a rendszert.:Ha például a POWERSAVE_EVENT_GLOBAL_SUSPEND2DISK="prepare_suspend_to_disk do_suspend_to_disk" változó be van állítva, akkor két parancsfájl vagy művelet kerül feldolgozásra a megadott sorrendben azonnal, ahogy a felhasználó kiadja a powersaved számára a suspend to disk alvó üzemmód parancsot. A démon lefuttatja a külső /usr/lib/powersave/scripts/prepare_suspend_to_disk parancsfájlt. A parancsfájl sikeres feldolgozása után a démon lefuttatja a do_suspend_to_disk belső műveletet és alvó üzemmódba állítja a számítógépet, miután a parancsfájl leállította a kritikus modulokat és szolgáltatásokat.
power_off
A rendszer leáll, és a számítógép kikapcsol.
A sleep (alvás, készenlét) gomb művelete módosítható, például így: POWERSAVE_EVENT_BUTTON_SLEEP="notify suspend_to_disk". Ebben az esetben a felhasználót a külső notify parancsfájl értesíti a felfüggesztésről. Ezután létrejön a POWERSAVE_EVENT_GLOBAL_SUSPEND2DISK esemény, amelynek hatására végrehajtásra kerülnek a fent említett műveletek és a rendszer biztonságos felfüggesztése. A notify parancsfájl az /etc/sysconfig/powersave/common fájlban található POWERSAVE_NOTIFY_METHOD változóval állítható be.
/etc/sysconfig/powersave/sleep
Icon-Important.png Elavult funkció: sleep

A Powersave démon sleep beállításainak szerepét már átvette a pm-utils csomag.

Ebben a fájlban aktiválhatók az alvó üzemmódok és határozható meg, hogy mely kritikus folyamatokat kell kikapcsolni és mely szolgáltatásokat leállítani egy felfüggesztési vagy készenléti esemény előtt. A rendszer visszaállításakor ezek a modulok visszatöltődnek és a szolgáltatások újraindulnak. Az alvó üzemmód indításának késleltetését is be lehet állítani (azért, hogy legyen idő elmenteni a fájlokat). Az alapértelmezett beállítások elsősorban az USB- és PCMCIA-modulokat érintik. A felfüggesztés vagy készenlét hibáját általában meghatározott modulok okozzák.
/etc/sysconfig/powersave/thermal - A hőmérsékletszabályozás konfigurációja
ENABLE_THERMAL_MANAGEMENT=""
Bekapcsolja a hőmérsékletszabályozást. Lehetséges értékei: userspace (még nincs implementálva), kernel (a kernel végzi a szabályozást), kernel_passive (a kernel végzi, de csak a BIOS-ban meghatározott lehetséges értékek szerint), off (kikapcsolt).
THERMAL_POLLING_FREQUENCY=""
A processzor hőmérsékletének két lekérdezése közötti időintervallum másodpercben.
/etc/sysconfig/powersave/scheme_*
Ezek a különféle sémák, amelyek az energiafogyasztást a különböző alkalmazási környezetekhez igazítják. Vannak előre beállított sémák, amelyek módosítás nélkül használhatók. Ide menthetők el az egyedi sémák is.

Az APM és ACPI beállítása

Felfüggesztés és készenlét

Alapértelmezésben az alvó üzemmódok inaktívak, mert nem minden számítógépen működnek megfelelően. Három alapvető ACPI és két APM alvó üzemmód létezik:

Felfüggesztés lemezre (ACPI S4, APM felfüggesztés)
A teljes memória tartalmának kiírása merevlemezre. A számítógép teljesen kikapcsol és egyáltalán nem fogyaszt áramot.
Felfüggesztés memóriába (ACPI S3, APM felfüggesztés)
Az összes eszköz állapotának elmentése a fő memóriába. Áramot csak a fő memória fogyaszt.
Készenlét (ACPI S1, APM készenlét)
Egyes eszközök kikapcsolása (gyártófüggő).Győződjön meg róla, hogy a következő alapértelmezett paraméterek be vannak állítva az /etc/sysconfig/powersave/events fájlban a felfüggesztés, készenlét és visszaállás helyes feldolgozásához (az alapértelmezett értékek az openSUSE telepítésének megfelelők):
POWERSAVE_EVENT_GLOBAL_SUSPEND2DISK=
  "prepare_suspend_to_disk do_suspend_to_disk"
POWERSAVE_EVENT_GLOBAL_SUSPEND2RAM=
  "prepare_suspend_to_ram do_suspend_to_ram"
POWERSAVE_EVENT_GLOBAL_STANDBY=
  "prepare_standby do_standby"
POWERSAVE_EVENT_GLOBAL_RESUME_SUSPEND2DISK=
  "restore_after_suspend_to_disk"
POWERSAVE_EVENT_GLOBAL_RESUME_SUSPEND2RAM=
  "restore_after_suspend_to_ram"
POWERSAVE_EVENT_GLOBAL_RESUME_STANDBY=
  "restore_after_standby"

Az energiafogyasztás igazítása a különböző feltételekhez

A rendszer viselkedése a használt tápellátás típusához igazítható. A rendszer fogyasztását célszerű csökkenteni, ha nem hálózati feszültségről üzemel, hanem akkumulátorról. Hasonlóan, a hálózatra visszacsatlakozva érdemes automatikusan megnövelni a teljesítményt. Módosítható a CPU órajelfrekvenciája, a merevlemezek energiatakarékossági funkciója, valamint egy sor egyéb paraméter.

Azt, hogy milyen műveleteket hajtson végre a gép, amikor akkumulátoros módba kapcsol, illetve újra a hálózatra csatlakozik, az /etc/sysconfig/powersave/events fájl írja le. Az /etc/sysconfig/powersave/common fájlban válassza ki a használni kívánt sémákat:

POWERSAVE_AC_SCHEME="performance"
POWERSAVE_BATTERY_SCHEME="powersave"

A sémák az /etc/sysconfig/powersave könyvtárban található fájlokban tárolódnak. A fájlnevek formátuma: scheme_sémanév. A példában két sémát említettünk: scheme_performance és scheme_powersave. A performance, a powersave, a presentation és az acoustic sémák előre el vannak készítve. Új sémák is létrehozhatók, a meglévők pedig módosíthatók és törölhetők, illetve a YaST energiagazdálkodási moduljával a különféle energiaellátási állapotokhoz rendelhetők (lásd: A YaST Energiagazdálkodás modulja).

További ACPI-funkciók

ACPI használata esetén szabályozható, hogy a rendszer hogyan reagáljon az ACPI gombokra (be- és kikapcsolás, készenlét, fedél nyitva és fedél zárva). A műveletek végrehajtását az /etc/sysconfig/powersave/events fájlban lehet beállítani. Az egyes paraméterek magyarázatával kapcsolatban olvassa el ezt a konfigurációs fájlt.

POWERSAVE_EVENT_BUTTON_POWER="wm_shutdown"
A be-/kikapcsoló gomb megnyomásakor a rendszer a megfelelő ablakkezelő (KDE, GNOME, fvwm stb.) leállításával válaszol.
POWERSAVE_EVENT_BUTTON_SLEEP="suspend_to_disk"
A készenlét gomb megnyomására a rendszer lemezre felfüggesztést hajt végre.
POWERSAVE_EVENT_BUTTON_LID_OPEN="ignore"
Semmi sem történik, ha a fedelet felnyitják.
POWERSAVE_EVENT_BUTTON_LID_CLOSED="screen_saver"
A fedél lezárására a képernyővédő aktiválódik.A CPU teljesítménye tovább korlátozható, ha a CPU terhelése nem halad meg egy adott ideig egy adott korlátot. A terhelési korlát a POWERSAVED_CPU_LOW_LIMIT, az időkorlát pedig a POWERSAVED_CPU_IDLE_TIMEOUT változóban adható meg.

Hibaelhárítás

Minden hibaüzenet és riasztás a /var/log/messages fájlban kerül naplózásra. Ha nem találja a keresett információt, állítsa be a powersave üzenetek részletezését az /etc/sysconfig/powersave/common fájl DEBUG változójának módosításával. Növelje meg a változó értékét 7-re, vagy akár 15-re, majd indítsa újra a démont. A /var/log/messages naplófájlban megjelenő részletesebb üzenetek segítenek a hiba megkeresésében. Az alábbi fejezetben áttekintjük a powersave használatával kapcsolatos leggyakoribb problémákat.

Az ACPI aktiválva van, a hardver is támogatja, de a funkciók nem működnek

Ha problémákat észlel az ACPI-vel kapcsolatban, az alábbi paranccsal keresheti ki a dmesg kimenetéből az ACPI-specifikus üzeneteket: dmesg. Lehet, hogy egy BIOS-frissítés megoldja a problémát. Látogassa meg a gép gyártójának a webhelyét, keresse meg a legfrissebb BIOS-verziót és telepítse. Érdeklődjön a gyártónál, hogy az megfelel-e a legfrissebb ACPI-előírásoknak. Ha a hiba a BIOS-frissítés után is fennál, folytassa az alábbiak szerint a BIOS helytelen DSDT-táblájának egy friss DSDT-re cseréléséhez:

 1. Töltse le a rendszerhez tartozó DSDT-t a http://acpi.sourceforge.net/dsdt/tables helyről. A fájl ne legyen tömörítve és legyen már lefordítva. Erre az .aml (ACPI machine language, ACPI gépi nyelv) fájlkiterjesztés utal. Amennyiben ez a helyzet, folytassa a 3. lépéssel.
 2. Ha a letöltött tábla kiterjesztése .asl (ACPI source language, ACPI forrásnyelv), akkor előbb le kell fordítani az iasl programmal (pmtools csomag). Ehhez be kell írnia, hogy iasl -sa file.asl. Az iasl (Intel ACPI fordító) legfrissebb változata a http://developer.intel.com/technology/iapc/acpi/downloads.htm címen érhető el.
 3. Másolja át a DSDT.aml fájlt tetszés szerinti (célszerűen például az /etc/DSDT.aml) helyre. Módosítsa az /etc/sysconfig/kernel fájlt és írja át megfelelően a DSDT-fájl elérési útját. Indítsa el az mkinitrd programot (mkinitrd csomag). Ha eltávolítja a kernelt és az mkinitrd paranccsal létrehoz egy initrd fájlt, akkor a módosított DSDT kerül alkalmazásra és betöltésre a rendszer indulásakor.

A CPU-órajel szabályozása nem működik

Ellenőrizze a kernel forrásban (kernel-source), hogy a processzor támogatott-e. Lehet, hogy egy speciális kernelmodul vagy modulparaméter használatára van szükség a CPU-órajelszabályozás bekapcsolásához. Ez az információ az /usr/src/linux/Documentation/cpu-freq/* fájlokban található meg. Ha egy speciális modulra vagy modulparaméterre van szükség, az az /etc/sysconfig/powersave/cpufreq fájlban állítható be, a CPUFREQD_MODULE és a CPUFREQD_MODULE_OPTS változók segítségével.

Nem működik a felfüggesztés és a készenlét

ACPI- és APM-rendszereken: Amikor a rendszer megpróbálja leállítani a hibás modulokat, a rendszer megakad, vagy a felfüggesztési esemény nem kerül aktiválásra. Ugyanez történhet, ha nem állítja le a sikeres felfüggesztést megakadályozó modulokat vagy szolgáltatásokat. Mindkét esetben meg kell állapítani, hogy melyik hibás modul akadályozta meg az alvó üzemmód bekapcsolását. A powersave démon által a /var/log/sleepmode helyen készített naplófájlok nagyon hasznosak e tekintetben. Ha a számítógép nem lép be az alvó üzemmódba, akkor a hiba a legutolsó leállított modullal kapcsolatos. Az /etc/sysconfig/powersave/sleep fájl alábbi beállításainak módosításával állítsa le a problémát okozó modulokat még a felfüggesztés vagy készenlét előtt.

POWERSAVE_UNLOAD_MODULES_BEFORE_SUSPEND2DISK=""
POWERSAVE_UNLOAD_MODULES_BEFORE_SUSPEND2RAM=""
POWERSAVE_UNLOAD_MODULES_BEFORE_STANDBY=""
POWERSAVE_SUSPEND2DISK_RESTART_SERVICES=""
POWERSAVE_SUSPEND2RAM_RESTART_SERVICES=""
POWERSAVE_STANDBY_RESTART_SERVICES=""

Ha a felfüggesztést vagy készenlétet változó hálózati környezetben alkalmazza, felcsatolt távoli fájlrendszerekkel, mint például a Samba vagy az NIS, használja az automounter programot a felcsatolásukhoz és vegye fel a megfelelő szolgáltatásokat, például az smbfs vagy nfs szolgáltatást a fenti változóba. Ha egy alkalmazás a felfüggesztés vagy készenlét előtt hozzáfér a távolról felcsatolt fájlrendszerhez, akkor a szolgáltatás nem állítható le, illetve a fájlrendszer nem csatolható le helyesen. A rendszer visszaállítása után lehet, hogy a fájlrendszer sérült, és újra fel kell csatolni.

ACPI használatakor a Powersave nem észleli a beállított akkumulátorszinteket

ACPI használatakor az operációs rendszer kérheti a BIOS-t, hogy küldjön üzenetet, ha az akkumulátor töltöttségi szintje egy bizonyos korlát alá esik. A módszer előnye, hogy nem kell folyamatosan lekérdezni az akkumulátor állapotát, ami erőforrásigényes feladat, így rontja a számítógép teljesítményét. Előfordulhat azonban, hogy ez az értesítés nem történik meg, amikor a töltöttségi szint a megadott korlát alá esik, még akkor sem, ha a BIOS elvileg támogatja a funkciót. Ha ez történik a rendszeren, állítsa be az /etc/sysconfig/powersave/battery fájlban a POWERSAVED_FORCE_BATTERY_POLLING változót a yes értékre az akkumulátorállapot-lekérdezés kikényszerítéséhez.