The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

MPL

Mozilla Public License (MPL)

1.1-es verzió

1. Meghatározások

1.0.1. "Kereskedelmi használat" alatt a terjesztést, vagy Lefedett kód egyéb módon egy harmadik félhez juttatását értjük.

1.1. “Közreműködő” minden egyes olyan személy, amelyik létrehozza vagy hozzájárul a Módosítások létrehozásához.

1.2. “Közreműködői változat” az Eredeti kód, a korábbi Közreműködő által használt korábbi Módosítások, valamint az adott Közreműködő által elvégzett Módosítások együttese.

1.3. “Lefedett kód” alatt az Eredeti kódot vagy a Módosításokat, vagy az Eredeti kód és a Módosítások kombinációját, illetve a fenti esetek bármelyikének részhalmazát értjük.

1.4. “Elektronikus terjesztési mechanizmus” egy olyan mechanizmus, amelyet a szoftverfejlesztési közösség általánosságban elfogad adatok elektronikus átvitelére.

1.5. “Végrehajtható (fájl)” alatt a Lefedett kódot értjük a Forráskódtól eltérő bármilyen más formátumban.

1.6. “Első fejlesztő” az az egyén vagy entitás, amelyet az A melléklet által megkövetelt Forráskód megjegyzés Első fejlesztőként azonosít.

1.7. “Nagyobb munka” egy olyan munka, amely a Lefedett kódot vagy annak részeit a jelen Licenc által nem szabályozott kóddal egyesíti.

1.8. “Licenc” a jelen dokumentum.

1.8.1. "Licencelni jogosult" azt jelenti, hogy joga van megadni a maximális mértékben az itt érintett jogok bármelyikét és mindegyikét, akár a kezdeti megadás idején, akár későbbi megszerzés révén.

1.9. “Módosítások” alatt az Eredeti kód vagy bármely korábbi Módosítás anyagának vagy szerkezetének bővítését, vagy abból törlést értünk. Ha a Lefedett kód egy sor fájl formájában kerül kibocsátásra, úgy a Módosítás:

A. Az Eredeti kódot vagy bármely korábbi Módosítást tartalmazó fájl tartalmának bővítése vagy abból törlés.
B. Minden olyan új fájl, amely az Eredeti kód vagy bármely korábbi Módosítás részét tartalmazza.

1.10. “Eredeti kód” számítógépes szoftver Forráskódja, amelyet az A melléklet által megkövetelt Forráskód megjegyzés Eredeti kódként határoz meg, és amely a jelen Licenc alatti kibocsátásakor már nem a jelen Licenc hatálya alá eső Lefedett kód.

1.10.1. "Szabadalmi igénypont" minden olyan szabadalmi igénypont, birtokolt vagy ezután megszerzett, korlátozás nélkül beleértve a módszerekre, folyamatokra vagy berendezésekre vonatkozó igénypontokat, bármely szabadomban, amelyet a megadó Licencelni jogosult.

1.11. “Forráskód” a Lefedett kód preferált formája a módosításokhoz, beleértve az összes tartalmazott modult, valamint minden kapcsolódó felületdefiníciós fájl, a fordítás és a Végrehajtható fájl telepítésének vezérléséhez használt parancsfájl, vagy forráskód különbségi összehasonlítás vagy az Eredeti kóddal, vagy egy másik, a Közreműködő által választott, rendelkezésre álló Lefedett kóddal. A Forráskód lehet tömörített és archivált formában is, feltéve, hogy a szükséges kicsomagoló vagy archívumkezelő szoftver széles körben, ingyenesen elérhető.

1.12. "Ön” (vagy "az Ön") egy természetes vagy jogi személyt jelent, amelyik a jelen Licenc – vagy a jelen Licenc a 6.1 szakasznak megfelelően kiadott jövőbeni változatának – feltételei által meghatározott jogait gyakorolja és betartja. Jogi személyek esetén "Ön" minden olyan entitás, amely irányítja Önt, amelyet Ön irányít, vagy amelyet Önnel együtt irányítanak. Az előző meghatározásban az "irányítás" azt jelenti, hogy (a) megfelelő jogosultsággal rendelkezik közvetve vagy közvetlenül az ilyen entitás igazgatásához vagy felügyeletéhez, akár szerződés révén, akár máshogy, illetve (b) több mint 50 százalékos (50%) tulajdonosa vagy haszonélvezője az ilyen entitásnak.

2. Forráskód licenc

2.1. Az Első fejlesztő által megadott licenc

Az Első fejlesztő ezúton megad Önnek egy, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, nem kizárólagos licencet, amelyre vonatkozhatnak harmadik felek szellemi tulajdonra vonatkozó igényei:

(a) az Első fejlesztő által (szabadalom vagy védjegy kivételével) Licencelni jogosult szellemi tulajdonjogok hatálya alá esően az Eredeti kód (vagy annak részeinek), Módosításokkal vagy azok nélkül, és/vagy egy Nagyobb munka részeként használatára, reprodukálására, módosítására, megjelenítésére, végrehajtására, továbblicencelésére és terjesztésére; továbbá
(b) az Eredeti kód előállítása, használata vagy értékesítése által megsértett Szabadalmi igénypont hatálya alá esően az Eredeti kód (vagy annak részeinek) előállítására, használatára, gyakorlására, eladására vagy eladásra felkínálásra, és/vagy egyéb módon rajta túladásra.
(c) a jelen 2.1(a) és (b) szakaszban megadott licencek hatályba lépése az a dátum, amikor az Első fejlesztő először terjeszti az Eredeti kódot a jelen Licenc feltételeinek megfelelően.
(d) a fenti 2.1(b) szakasztól függetlenül, semmilyen szabadalmi licenc nem kerül megadásra:
1) az olyan kódra, amelyet Ön törölt az Eredeti kódból;
2) elválasztott az Eredeti kódtól; vagy
3) jogsértést okozott:
i) az Eredeti kód módosításával vagy
ii) az Eredeti kód más szoftverrel vagy eszközökkel kombinálásával.

2.2. Közreműködő által megadott licenc

Harmadik felek szellemi tulajdonra vonatkozó igényeit fenntartva, minden egyes Közreműködő ezúton megad Önnek egy, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, nem kizárólagos licencet:

(a) a Közreműködő által (szabadalom vagy védjegy kivételével) Licencelni jogosult szellemi tulajdonjogok hatálya alá esően a Közreműködő által készített Módosítások (vagy azok részeinek), további Módosításokkal vagy azok nélkül, Lefedett kódként és/vagy egy Nagyobb munka részeként használatára, reprodukálására, módosítására, megjelenítésére, végrehajtására, továbblicencelésére és terjesztésére; továbbá
(b) a Közreműködő által egyedül és/vagy a Közreműködői változattal együtt készített Módosítások előállítása, használata vagy értékesítése által megsértett Szabadalmi igénypont hatálya alá esően az alábbiak előállítására, használatára, gyakorlására, eladására vagy eladásra felkínálásra, és/vagy egyéb módon rajtuk túladásra: 1) a Közreműködő által készített Módosítások (vagy azok részei); és 2) a Közreműködő által a Közreműködői változattal együtt készített Módosítások (vagy az ilyen kombinációk részei).
(c) a jelen 2.2(a) és 2.2(b) szakaszban megadott licencek hatályba lépése az a dátum, amikor a Közreműködő először veszi Kereskedelmi használatba a Lefedett kódot.
(d) a fenti 2.2(b) szakasztól függetlenül, semmilyen szabadalmi licenc nem kerül megadásra: 1) az olyan kódra, amelyet a Közreműködő törölt a Közreműködői változatból; 2) elválasztott a Közreműködői változattól; vagy 3) jogsértést okozott: i) harmadik fél által a Közreműködői változat módosításával, ii) a Közreműködő által készített Módosítások más szoftverrel (kivéve a Közreműködői változatot) vagy eszközökkel kombinálásával; vagy 4) a Lefedett kód által megsértett Szabadalmi igénypont hatálya alá esően, az adott Közreműködő Módosításainak hiányában.

3. Terjesztési kötelezettségek

3.1. A Licenc alkalmazása

Az Ön által létrehozott Módosításokra, illetve azokra, amelyek készítésében Ön közreműködött, a jelen Licenc feltételei vonatkoznak, korlátozás nélkül beleértve a 2.2 szakaszt is. A Lefedett kód Forráskód-verziója kizárólag a jelen Licenc– vagy a jelen Licenc a 6.1 szakasznak megfelelően kiadott jövőbeni változatának – feltételei szerint terjeszthető, és Önnek mellékelnie kell a jelen Licenc egy másolatát az Ön által terjesztett Forráskód minden egyes példányához. Ön nem ajánlhat fel és nem kötheti ki semmilyen más feltételt a Forráskód semelyik verziójára, amelyik megváltoztatja vagy korlátozza a jelen Licenc alkalmazható verzióját, illetve az azt megkapók alább ismertetett jogait. Ön azonban mellékelhet egy további dokumentumot, amely a 3.5 szakaszban leírt további jogokat biztosítja.

3.2. A Forráskód elérhetősége

Minden, Ön által létrehozott Módosítást, illetve azokat, amelyek készítésében Ön közreműködött, elérhetővé kell tenni Forráskód formájában a jelen Licenc feltételeinek megfelelően vagy ugyanazon az adathordozón, mint amelyen a Végrehajtható verziója található, vagy egy elfogadott Elektronikus terjesztési mechanizmus segítségével mindazok számára, akiknek biztosított egy Végrehajtható verziót; és amennyiben Elektronikus terjesztési mechanizmus útján teszi elérhetővé, úgy annak a kezdeti elérhetővé tétel dátumától számítva legalább tizenkét (12) hónapig elérhetőnek kell lennie, illetve legalább hat (6) hónapig, ha az adott Módosítás egy rákövetkező verziója is elérhetővé lett téve a fogadó felek számára. Az Ön felelőssége garantálni, hogy a Forráskód verzió elérhető maradjon, akkor is, ha az Elektronikus terjesztési mechanizmust egy harmadik fél üzemelteti.

3.3. A Módosítások leírása

Önnek minden olyan Lefedett kódban, amelyben közreműködik, szerepeltetnie kell egy fájlt, amely tartalmazza, hogy milyen módosításokat végzett a Lefedett kódon, és e módosítások dátumát. Mellékelnie kell egy szembetűnő figyelmeztetést, hogy a Módosítás közvetlenül vagy közvetve az Első fejlesztő által biztosított Eredeti kódból származik, továbbá jeleznie kell az Első fejlesztő nevét (a) a Forráskódban és (b) minden olyan megjegyzésben a Végrehajtható verziójában vagy a kapcsolódó dokumentációban, amelyben Ön a Lefedett kód eredetéről vagy birtokviszonyáról szól.

3.4. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos megfontolások

(a) Harmadik felek igényei
Amennyiben Közreműködőnek tudomása van arról, hogy egy harmadik fél szellemi tulajdonjogainak körébe eső licencre van szükség az ilyen Közreműködő által a 2.1 vagy 2.2 szakaszok alatt leírt jogok gyakorlásához, úgy Közreműködőnek mellékelnie kell egy "LEGAL" című szöveges fájlt a terjesztett Forráskódhoz, amelyben megfelelő részletességgel leírja az igényt és az igényt benyújtó felet ahhoz, hogy a fogadó fél tisztában legyen azzal, kit kell megkeresnie. Ha Közreműködő ezt az ismeretet azután szerzi meg, hogy a Módosítás elérhetővé tette a 3.2 szakaszban leírtak szerint, úgy Közreműködőnek azonnal módosítania kell a LEGAL fájlt minden olyan példányban, amelyet Közreműködő elérhetővé tesz ezután, és egyéb, ésszerűen kiszámított lépéseket is kell tennie (például értesítenie kell a megfelelő levelezési listákat vagy hírcsoportokat), hogy értesítse a Lefedett kódot megkapott személyeket, hogy új ismeretek jutottak tudomásra.
(b) Közreműködő API-jai
Ha Közreműködő Módosításainak része egy alkalmazásprogramozási felület, és Közreműködőnek tudomása van olyan szabadalmi licencekről, amelyek ésszerűen szükségesek az adott API implementálásához, úgy Közreműködőnek ezt az információt is szerepeltetnie kell a LEGAL fájlban.
(c) Kijelentések
Közreműködő kijelenti, hogy – kivéve a fenti 3.4(a) szakaszban leírtakat –, legjobb tudomása szerint Közreműködő Módosításai Közreműködő eredeti alkotásai, és/vagy Közreműködő megfelelő jogokkal rendelkezik, hogy a jelen Licencben foglalt jogokat megadhassa.

3.5. Szükséges figyelmeztetések

Önnek bele kell másolnia az A mellékletben szereplő figyelmeztetést a Forráskód minden egyes fájljába. Ha annak szerkezete miatt nem lehetséges ilyen figyelmeztetés elhelyezése a Forráskód egy adott fájljában, akkor a figyelmeztetést egy olyan helyen kell szerepeltetnie (például egy megfelelő könyvtárban), ahol a felhasználó várhatóan keresné az ilyen figyelmeztetést. Ha Ön egy vagy több Módosítást végzett, akkor szerepeltetheti a nevét Közreműködőként az A mellékletben leírt figyelmeztetésben. Szintén szerepeltetni kell a jelen Licencet a Forráskód minden olyan dokumentációjában, amelyben a fogadó felek jogait, vagy a Lefedett kóddal kapcsolatos tulajdonjogokat írja le. Ön dönthet úgy, hogy díjat kér és számít fel a Lefedett kód fogadó feleinek jótállásért, támogatásért, kármentesítésért vagy egyéb felelősséggel kapcsolatos kötelezettségekért. Ezt azonban Ön csak a saját nevében teheti, az Első fejlesztő vagy bármely más Közreműködő nevében nem. Tökéletesen világossá kell tennie, hogy minden ilyen jótállást, támogatást, kármentesítést vagy egyéb felelősséggel kapcsolatos kötelezettséget kizárólag Ön kínál, és ezennel beleegyezik abba, hogy kártalanítja az Első fejlesztőt és minden Közreműködőt az Első fejlesztő vagy ilyen Közreműködő által okozott minden felelősségért, amely az Ön által kínált jótállás, támogatás, kármentesítés vagy egyéb felelősséggel kapcsolatos kötelezettség kapcsán lépne fel.

3.6. A Végrehajtható verziók terjesztése

Ön kizárólag akkor jogosult terjeszteni a Lefedett kódot Végrehajtható formában, ha teljesíti a 3.1-3.5 szakaszok előírásait az adott Lefedett kódra vonatkozóan, és ha szerepeltet egy figyelmeztetést, hogy a Lefedett kód Forráskód verziója elérhető a jelen Licenc feltételeinek megfelelően, továbbá egy leírást, hogy hogyan, és hol teljesíti Ön a 3.2 szakaszban leírt kötelezettségeket. A figyelmeztetést szembetűnően szerepeltetni kell minden megjegyzésben a Végrehajtható fájl verziójában, a kapcsolódó dokumentációban és kísérőanyagban, amelyben Ön a fogadó feleknek a Lefedett kódra vonatkozó jogait írja le. A Lefedett kód Végrehajtható verzióját vagy a tulajdonjogokat szabadon választott más licenc keretében is terjesztheti, amelynek előírásai eltérnek a jelen Licencétől, feltéve, hogy betartja jelen Licenc előírásait, és a Végrehajtható verzió licence nem próbálja meg korlátozni vagy megváltoztatni a fogadó félnek a jelen Licencben meghatározott, a Forráskód verzióra vonatkozó jogait. Ha a Végrehajtható verziót egy másik licenc hatálya alatt terjeszti, akkor abszolút világossá kell tennie, hogy minden olyan feltételt, amely eltér a jelen Licenctől, csak Ön egyedül kínál, nem az Első fejlesztő vagy bármely Közreműködő. Ön ezennel beleegyezik abba, hogy kártalanítja az Első fejlesztőt és minden Közreműködőt az Első fejlesztő vagy ilyen Közreműködő által okozott minden felelősségért, amely az Ön által kínált feltételek kapcsán lépne fel.

3.7. Nagyobb munkák

Ön létrehozhat egy Nagyobb munkát azáltal, hogy a Lefedett kódot kombinálja más, nem a jelen Licenc által szabályozott kóddal, és a Nagyobb munkát terjesztheti egyetlen termékként. Ebben a esetben gondoskodnia kell arról, hogy a jelen Licenc előírásai teljesüljenek a Lefedett kódra.

4. Megfelelési képtelenség törvényi előírás vagy rendelkezés miatt

Ha képtelenség megfelelnie a jelen Licenc bármely előírásának a Lefedett kód egy részére vagy egészére vonatkozóan egy törvényi előírás, bírósági ítélet vagy más rendelkezés miatt, akkor Ön köteles: (a) megfelelni a jelen Licenc előírásainak a lehető legnagyobb mértékben; és (b) leírni a korlátozásokat, és hogy azok milyen kódra vonatkoznak. Az ilyen leírást a 3.4 szakaszban leírt LEGAL fájlban kell szerepeltetni, és be kell venni a Forráskód minden terjesztésébe. Kivéve azt az esetet, ha törvény vagy rendelet tiltja, az ilyen leírásnak elegendően részletesnek kell lennie, hogy egy átlagos képességű ember megértse.

5. A jelen Licenc alkalmazása

A jelen Licenc arra a kódra vonatkozik, amelyhez az Első fejlesztő csatolta az A mellékletben szereplő figyelmeztetést a kapcsolódó Lefedett kódra vonatkozóan.

6. A Licenc verziói

6.1. Új verziók

A Netscape Communications Corporation ("Netscape") időről időre kiadhatja a Licenc átdolgozott és/vagy új változatait. Minden egyes verziónak eltérő verziószáma lesz.

6.2. Az új verziók hatálya

Ha már egyszer a Lefedett kód a Licenc egy adott verziójának a hatálya alatt lett közzétéve, hogy mindig választhatja azt, hogy továbbra is ennek a verziónak megfelelően használja tovább. Választhatja azt is, hogy az ilyen Lefedett kódot a Netscape által közzétett újabb Licencverziónak megfelelően használ. A Netscape-en kívül senki más nem jogosult módosítani a jelen Licenc keretében létrehozott Lefedett kódra alkalmazható feltételeket.

6.3. Származtatott munkák

Amennyiben Ön létrehozza vagy használja a jelen Licenc egy módosított változatát (amelyet csak olyan kódra vonatkozóan tehet, amely nem a jelen Licenc által szabályozott Lefedett kód ), akkor Önnek (a) át kell neveznie a saját licencét, hogy a “Mozilla”, “MOZILLAPL”, “MOZPL”, “Netscape”, "MPL", “NPL” és egyéb zavaróan hasonló kifejezések ne szerepeljenek az Ön licencében (kivéve azt a megjegyzést, hogy az Ön licence eltér a jelen Licenctől) és (b) egyéb módon is világossá kell tenni, hogy az Ön licencverziója a Mozilla Nyilványos Licenctől és a Netscape Nyilvános Licenctől eltérő feltételeket tartalmaz. (Önmagában az A mellékletben található figyelmeztetésben az Első fejlesztő, az Eredeti kód vagy a Közreműködő nevének a kitöltése nem számít a jelen Licenc módosításának.)

7. GARANCIÁK ELUTASÍTÁSA

A JELEN LICENC ÁLTAL LEFEDETT KÓD „A JELEN FORMÁJÁBAN” KERÜL BIZTOSÍTÁSRA, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ARRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY A KÓD HIBÁKTÓL MENTES, ÉRTÉKESÍTHETŐ, ALKALMAS EGY ADOTT CÉLRA, VAGY NEM SÉRT MÁS JOGOKAT. A LEFEDETT KÓD MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TELJES KOCKÁZAT AZ ÖNÉ. AMENNYIBEN A LEFEDETT KÓD HIBÁSNAK BIZONYULNA BÁRMILYEN MÓDON, ÚGY ÖN (ÉS NEM AZ ELSŐ FEJLESZTŐ VAGY BÁRMELY MÁS KÖZREMŰKÖDŐ) VISELI A SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS VAGY MÓDOSÍTÁS DÍJÁT. A JELEN GARANCIAELUTASÍTÁS A JELEN LICENC LÉNYEGI RÉSZE. A LEFEDETT KÓD HASZNÁLATA CSAK A JELEN ELUTASÍTÁSSAL EGYÜTT ENGEDÉLYEZETT.

8. MEGSZŰNÉS

8.1. A jelen Licenc és a benne megadott jogok automatikusan megszűnnek, ha Ön nem tartja be az itt leírt feltételeket és nem orvosolja az ilyen jogsértést az annak tudomására jutása után 30 napon belül. A Lefedett kód minden olyan részlicence, amely megfelelően lett megadva, érvényben marad a jelen Licenc megszűnése után is. Az olyan kikötések, amelyeknek természetüknél fogva kötelező érvényben maradniuk a jelen Licenc megszűnése után is, természetesen érvényben maradnak.

8.2. Amennyiben Ön jogi eljárást kezdeményez szabadalomsértésre hivatkozva (kivéve a magyarázó bírósági cselekményeket) az Első fejlesztő vagy egy Közreműködő ellen (az alábbiakban az Első fejlesztőt vagy Közreműködőt, aki ellen pert indított, "Résztvevőnek" fogjuk nevezni), azt állítva, hogy:

(a) az ilyen Résztvevő Közreműködői változata közvetlenül vagy közvetve szabadalmat sért, úgy minden, az ilyen Résztvevő által, a jelen Licenc 2.1 és/vagy 2.2 szakaszának megfelelően Önnek megadott jog, a Résztvevő 60 nappal előre értesítése után megszűnik, kivéve, ha az értesítés kézhezvétele utáni 60 napon belül Ön vagy:
(i) írásban beleegyezik, hogy Résztvevőnek megfizet egy kölcsönösen elfogadható mértékű jogdíjat azért, hogy Ön a múltban és a jövőben használja a Résztvevő által készített Módosításokat, vagy
(ii) visszavonja a keresetet a Résztvevő Közreműködői változatával kapcsolatban. Ha a feleknek az értesítés után 60 napon belül nem sikerül kölcsönösen megállapodni egy ésszerű jogdíjjal és fizetési feltételekkel kapcsolatban, vagy nem kerül a kereset visszavonásra, akkor a Résztvevő által, a jelen Licenc 2.1 és/vagy 2.2 szakaszának megfelelően Önnek megadott jogok automatikusan megszűnnek a fent meghatározott 60 napos értesítési időszak végén.
(b) bármely szoftver, hardver, vagy eszköz, ami nem a Résztvevő Közreműködői változata, közvetlenül vagy közvetve sért bármilyen szabadalmat, akkor a Résztvevő által, a jelen Licenc 2.1(b) és 2.2(b) szakaszának megfelelően Önnek megadott jogok visszavonásra kerülnek attól a dátumtól hatályosan, amikor Ön először készítette, használta vagy értékesítette a Résztvevő által készített Módosításokat.

8.3. Amennyiben szabadalomsértési pert indít Résztvevő ellen, azt állítva, hogy Résztvevő Közreműködői változata közvetlenül vagy közvetve szabadalmat sért, és a kereset rendezésre kerül (akár licenc, akár megegyezés formájában) még a szabadalomsértési per elindulása előtt, úgy a Résztvevő által, a 2.1 vagy 2.2 szakasznak megfelelően megadott licencek értékét számításba kell venni a fizetések vagy licencek mennyiségének vagy értékének kiszámításakor.

8.4. A fenti 8.1 vagy 8.2 szakaszok alapján történő megszűnés esetén minden végfelhasználói licencmegállapodás (kivéve a disztribútorokat és viszonteladókat), amelyeket Ön vagy bármely disztribútora megadott a megszűnés előtt, érvényben marad a megszűnés után is.

9. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SEMMILYENJOGI MEGFONTOLÁSBÓL, LEGYEN AZ MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT), SZERZŐDÉS VAGY BÁRMELY MÁS DOLOG, NEM FELELŐS ÖN, A LEFEDETT KÓD ELSŐ FEJLESZTŐJE ÉS TÖBBI KÖZREMŰKÖDŐJE VAGY EZEK BÁRMELY SZÁLLÍTÓJA SEMMILYEN MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMILYEN FAJTA KÖZVETLEN, SPECIÁLIS, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAG A HÍRNÉV ELVESZTÉSÉBŐL, MUNKA LEÁLLÁSÁBÓL, SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSÁBÓL VAGY HELYTELEN MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB KERESKEDELMI KÁROKAT ÉS VESZTESÉGEKET, MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN FÉL INFORMÁLVA LETT AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FELELŐSSÉG EZEN KORLÁTOZÁSA NEM ALKALMAZHATÓ ABBAN AZ ESETBEN, HA HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS TÖRTÉNT A FÉL HANYAGSÁGÁBÓL KIFOLYÓLAG, OLYAN MÉRTÉKBEN, AMENNYIRE AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNYEK MEGTILTJÁK AZ ILYEN KORLÁTOZÁSOKAT. EGYES TÖRVÉNYHOZÁSI TERÜLETEK NEM ENGEDIK A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

10. USA KORMÁNYZATI VÉGFELHASZNÁLÓK

A Lefedett kód egy “kereskedelmi tétel” a 48 C.F.R. 2.101 (1995. okt.) meghatározása értelmében, amely “kereskedelmi számítógépes szoftverből” és “kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációból” áll, a 48 C.F.R. 12.212 (1995. szept.) meghatározása értelmében. A 48 C.F.R. 12.212 és 48 C.F.R. 227.7202-1 – 227.7202-4 (1995. jún.) értelmében minden USA kormányzati végfelhasználó csak az itt megszabott jogokkal szerezheti meg a Lefedett kódot.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Licenc a teljes megállapodást jelenti az adott tárgyra vonatkozóan. Ha a jelen Licenc bármely rendelkezése betarthatatlannak bizonyulna, úgy az adott rendelkezés csak olyan mértékben lesz módosítva, hogy betartható legyen. A jelen Licencr Kalifornia törvényei vonatkoznak (kivéve, ha az alkalmazható törvények másképp rendelkeznek), kivéve a törvénnyel ütközési rendelkezéseket. Az olyan vitákat illetően, amely esetekben legalább az egyik fél az Amerikai Egyesült Államok polgára, vagy egy ott bejegyzett entitás, a jelen Licenccel kapcsolatos minden jogi eljárás Kalifornia Északi Körzetének Szövetségi Bíróságának fennhatósága alatt kell, hogy történjen, az illetékes bíróság pedig a kaliforniai Santa Clara megye bírósága. A vesztes fél viseli korlátozás nélkül az összes költséget, beleértve de nem kizárólag a bírósági költségeket, valamint ésszerű mértékben az ügyvédek díjait és költségeit. Az Egyesült Nemzetek az Áruk nemzetközi értékesítésével kapcsolatos szerződésekre vonatkozó konvenciójának alkalmazását kifejezetten kizárjuk. Az olyan törvények vagy előírások, amelyek szerint egy szerződés nyelvezetének értelmezése az azt megfogalmazó kárára történik, nem vonatkoznak a jelen Licencre.

12. FELELŐSSÉG KERESLETEKKEL KAPCSOLATBAN

Az Első fejlesztő és a Közreműködők között minden egyes fél felelős a jelen Licenc jogainak alkalmazásával kapcsolatban akár közvetlenül, akár közvetve felmerült keresetekért és károkért Ön beleegyezik, hogy együttműködik az Első fejlesztővel és Közreműködővel, hogy az ilyen felelősségeket méltányosan osztják el. Az itt foglaltak közül semminek nem célja, vagy szolgálhat bármilyen felelősség elismertetéséül.

13. TÖBBSZÖRÖSEN LICENCELT KÓD

Az Első fejlesztő megjelölheti a Lefedett kód egy részét, mint “Többszörösen licencelt”. A “Többszörösen licencelt” azt jelenti, hogy az Első fejlesztő engedélyt ad arra, hogy a Lefedett kód részeit felhasználja az Ön által választott NPL vagy más, alternatív licencek keretében, amennyiben Első fejlesztő ezeket megjelöli az "A" mellékletben leírt fájlban.

„A” MELLÉKLET – Mozilla Public License

A jelen fájl tartalmára a Mozilla Nyilvános Licenc 1.1-es verziója (a "Licenc") vonatkozik; a fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc egy példánya az alábbi oldalon érhető el: http://www.mozilla.org/MPL/ A Licenc keretében terjesztett szoftver „a jelen formájában” kerül terjesztésre, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL, legyen az kifejezett vagy vélelmezett. A Licenc keretében megadott jogokkal és korlátozásokkal kapcsolatban tekintse meg a Licencet. Az Eredeti kód:______________________________________. Az Eredeti kód Első fejlesztője:________________________. A ______________________ részekre vonatkozó szerzői jog (C): ______ _______________________. Minden jog fenntartva. Közreműködő(k): ______________________________________. Alternatívaként, a fájl tartalma használható a _____ licenc (a “[___] Licenc”) előírásainak megfelelően is, mely esetben a [______] Licenc rendelkezései érvényesek a fentiek helyett. Ha a fájlnak az Ön által birtokolt példányára csak a [____] Licenc feltételeit kívánja engedélyezni, és nem akarja, hogy mások az Ön fájlváltozatát az MPL keretében használják, jelezze ezt azzal, hogy törli a fenti rendelkezéseket és helyettesíti a [___] Licenc figyelmeztetésével és előírásaival. Ha nem törli a fenti rendelkezéseket, akkor a fogadó felek jogosultak arra, hogy a fájlnak az Ön által készített verzióját akár az MPL, akár a [___] Licenc előírásainak megfelelően használják." [Megjegyzés: A jelen „A” melléklet szövege kismértékben eltérhet az Eredeti kód Forráskód fájljaiban található figyelmeztetéstől. Az Ön Módosításaihoz használja lehetőleg a jelen „A” melléklet szövegét, ne pedig a Forráskód Eredeti kódjában talált szöveget.]