Dokumentáció/SL9.3/Telepítés/A rendszer helyreállítása

Icon-restore.png A telepítésre és beállításra szolgáló számos YaST-modulon felül a SUSE LINUX a telepített rendszer helyreállításához is kínál egy funkciót. Ez a fejezet a rendszer helyreállításának különböző típusait és lépéseit írja le.

A SUSE mentőrendszer hozzáférést biztosíthat a partíciókhoz. Egy tapasztalt rendszeradminisztrátor ennek segítségével képes lehet helyreállítani a sérült rendszert.Mivel nem feltételezhető, hogy a sérült rendszer el tudja magát indítani, egy futó rendszert viszont nem lehet könnyen javítani, a rendszer helyreállításához ugyanúgy kell elindítani a gépet, mint új telepítés esetén. Kövesse az új telepítésnél leírt (Telepítés a YaST segítségével) lépéseket egészen a különféle telepítési fajtákat kínáló párbeszédablakig, majd ott válassza ki a Telepített rendszer visszaállítása lehetőséget.

Icon-Important.png Megfelelő telepítési adathordozó használata

Ahhoz, hogy a helyreállító rendszer megfelelően működjön, a rendszerindításhoz használt telepítési adathordozónak pontosan meg kell egyeznie a telepített rendszerrel.

A következő lépésben válassza ki, hogyan történjen a helyreállítás végrehajtása. Automatikus helyreállítás, egyedi helyreállítás és szakértői eszközök állnak rendelkezésre, amelyek mindegyikét leírjuk alább.

Automatikus helyreállítás

Ez a módszer az ismeretlen okból sérült rendszer javítására szolgál. Kiválasztása a telepített rendszer átfogó elemzését indítja el, amely a tesztek és vizsgálatok nagy száma miatt eltart egy ideig. A folyamat előrehaladását a képernyő alján lévő két jelző mutatja. A felső sor az aktuálisan futó teszt előrehaladását jelzi. Az alsó sor a teljes elemzési folyamat előmenetelét jelzi. A felső részen lévő naplóablak az éppen futó tesztet és annak eredményét követi nyomon (Automatikus javítási mód). Az alábbi fő tesztek minden futtatásnál végrehajtásra kerülnek. Mindegyikük több egyedi résztesztet tartalmaz.

Automatikus javítási mód
Az összes merevlemez partíciótáblája
Ellenőrzi az összes felismert merevlemez partíciótáblájának érvényességét és koherenciáját.
Cserepartíciók
A telepített rendszer cserepartícióinak felismerése és tesztelése, és ahol csak lehet, az aktiválásuk felajánlása. A gyorsabb rendszerjavítás érdekében ezt a felajánlást célszerű elfogadni.
Fájlrendszerek
Az észlelt fájlrendszereken fájlrendszer-specifikus ellenőrzések kerülnek végrehajtásra.
Az /etc/fstab fájl bejegyzései
A fájlban lévő bejegyzések teljessége és konzisztenciája ellenőrzésre kerül. Az összes érvényes partíció csatolásra kerül.
Rendszertöltő beállításai
A telepített rendszertöltő (GRUB vagy LILO) beállításainak teljessége és összefüggősége ellenőrzésre kerül. A rendszerindító és root eszközöket is megvizsgálja a program és az initrd modulok elérhetőségét is ellenőrzi.
Csomagadatbázis
Ellenőrzi, hogy a minimális telepítés működéséhez szükséges összes csomag megtalálható-e. Bár van lehetőség az alapcsomagok elemzésére, ez nagy számuk miatt igen hosszú ideig tarthat.

Hiba azonosítása esetén a folyamat leáll és megjelenik egy párbeszédablak, amely közli a részleteket és felkínál lehetséges megoldásokat. Az összes eset itt nem írható le. Gondosan olvassa el a képernyőn megjelenő üzeneteket és a megjelent lehetőségek közül válassza ki a kívánt tevékenységet. Kétség esetén a felkínált javítási tevékenység elutasítható. A rendszer ebben az esetben változatlan marad és a felhasználó megkérdezése nélkül semmilyen javítás nem kerül automatikusan végrehajtásra.

Felhasználó által megadott javítás

Az előző részben lévő leírt automatikus javítás az összes tesztet végrehajtja. Ez akkor hasznos, ha a rendszersérülés mértéke ismeretlen. Ha azonban már tudja, hogy a rendszer mely része érintett, akkor az alkalmazott tesztek tartománya leszűkíthető. A Felhasználó által megadott javítás kiválasztására megjelenik a futtatható tesztek listája. Először mindegyik meg van jelölve, mint futtatandó. Ez megegyezik az automatikus javítás tesztjeivel. Ha azonban tisztában van vele, hogy bizonyos területen nincs sérülés, akkor törölje a megfelelő teszt jelölését. A Tovább gombra kattintva elindul a korlátozottabb tesztfolyamat, amely várhatóan jóval rövidebb ideig fog futni.

Nem minden tesztcsoport alkalmazható külön. Az fstab bejegyzések elemzése például mindig együtt jár a fájlrendszer vizsgálatával, beleértve a meglévő cserepartíciókat is. A YaST a lehető legkevesebb szükséges teszt futtatásával automatikusan kielégíti az ilyen függőségeket.

Szakértői eszközök

Ha jól ismeri a SUSE LINUX rendszert és már teljesen biztosan tudja, hogy mit kell kijavítani, akkor a Szakértői eszközök kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet javításhoz szükséges eszközökhöz.

Új rendszertöltő telepítése
Ez elindítja a YaST rendszerbetöltő konfigurációs modult. Részletes információ az alábbi helyen található: A rendszertöltő beállítása a YaST segítségével.
Particionáló eszköz futtatása
Ez elindítja a YaST szakértői particionáló eszközét. Részletes információ az alábbi helyen található: Particionálás.
Fájlrendszer javítása
Ellenőrzi a telepített rendszer fájlrendszereit. Megjelenik az összes felismert partíció, amelyek közül ki kell leválasztani az ellenőrzendőket.
Elveszett partíciók visszaállítása
Meg lehet kísérelni a sérült partíciótáblák helyreállítását is. Először megjelenik a felismert merevlemezek listája kiválasztás. A vizsgálat az OK gombra kattintva indul. A feldolgozási teljesítmény és a merevlemez méretének függvényében ez eltarthat egy darabig.
Icon-Important.png Partíciótábla helyreállítása

A partíciótábla helyreállítása bonyolult. A YaST a merevlemez adatszektorainak elemzésével megpróbálja felismerni az elveszett partíciókat. Az elveszett partíciók felismerés után hozzáadásra kerülnek az újraépített partíciótáblához. Ez azonban nem minden esetben vezet sikerre.

Rendszerbeállítások lemezre mentése
Ez a funkció a fontos rendszerfájlokat egy hajlékonylemezre menti. A fájlok sérülés esetén a lemezről visszaállíthatók.
Telepített szoftver ellenőrzése
Ellenőrzi a csomagadatbázis konzisztenciáját és a legfontosabb csomagok rendelkezésre állását. A sérült csomagok az eszköz segítségével újratelepíthetők.

A SUSE mentőrendszer

A SUSE LINUX tartalmaz egy mentőrendszert a Linux-partíciók eléréséhez vészhelyzetben. A mentőrendszer betölthető CD-ről, a hálózatról és a SUSE FTP-kiszolgálóról. A mentőrendszer többféle segítő programot is támogat, amelyekkel megoldhatók a különféle gondok, például az elérhetetlen merevlemezek, a helytelenül beállított konfigurációs fájlok és hasonló problémák.

A mentőrendszer egy másik eleme a partíciók átméretezéséhez használható Parted. Ez a program elindítható a mentőrendszerből is, ha nem akarja használni a YaST beépített átméretezőjét. A Parted leírása itt található: http://www.gnu.org/software/parted/.

Icon-expand.png Ez a fejezet kiegészítésre szorul

A mentőrendszer elindítása

Indítsa el a rendszert, ahogy azt a normál telepítésnél tenné. A rendszerindító menüből válassza ki a Mentőrendszer lehetőséget. A mentőrendszer ezután kicsomagolódik, majd betöltődik egy memóriaeszközbe, mint új gyökér fájlrendszer, végül felkapcsolásra kerül és elindul.

A mentőrendszer kezelése

Alt-F1-től Alt-F3-ig a mentőrendszer három virtuális konzolt biztosít. A mentőrendszerbe root felhasználóként, jelszó nélkül is be lehet jelentkezni. Az Alt-F10 megnyomására beléphet kernel- és a rendszernapló üzeneteit megjelenítő rendszerkonzolba.

Egy parancsértelmező és más hasznos segédprogramok, például a mount program a /bin könyvtárban található meg. Az sbin könyvtár hasznos fájlkezelő és hálózati segédprogramokat tartalmaz a fájlrendszer megtekintéséhez és javításához (mint például a reiserfsck és az e2fsck). A könyvtár ezenfelül a rendszer karbantartásához szükséges legfontosabb bináris fájlokat is tartalmazza, mint például az fdisk, az mkfs, az mkswap, a mount, az init és a shutdown, illetve a hálózat felügyeletéhez használható ifconfig, route és netstat. Az /usr/bin könyvtár a vi szerkesztőt, valamint a grep, find, less és telnet programokat tartalmazza.

A normál rendszer elérése

A SUSE LINUX rendszer a mentőrendszerrel az /mnt csatolási ponton csatolható fel. Más könyvtár is használható vagy létrehozható. Az alábbi példában bemutatjuk az eljárást egy olyan rendszer esetében, amelynek /etc/fstab fájlját az Példa /etc/fstab mutatja.


Icon-example.png Példa: /etc/fstab

/dev/sdb5  swap  swap  defaults  0  0
/dev/sdb3  /   ext2  defaults  1  1
/dev/sdb6  /usr  ext2  defaults  1  2
Icon-Caution.png Figyelmeztetés!

Ügyeljen az alábbi szakaszban az egyes eszközök felcsatolásánál alkalmazott lépések sorrendjére.

A teljes rendszer eléréséhez lépésről lépésre csatolja fel az /mnt könyvtárban az alábbi parancsokkal:

mount /dev/sdb3 /mnt
mount /dev/sdb6 /mnt/usr

Most már a teljes rendszer elérhető és kijavíthatók a konfigurációs fájlok, például az /etc/fstab, az /etc/passwd és az /etc/inittab hibái. A konfigurációs fájlok most ugye az /mnt/etc könyvtárban találhatók az /etc helyett. Mielőtt megkísérelné helyreállítani az elveszett partíciókat az fdisk programmal ahelyett, hogy újra beállítaná őket, írja fel vagy nyomtassa ki az /etc/fstab fájl tartalmát, valamint az fdisk -l parancs kimenetét.

Fájlrendszerek javítása

A sérült fájlrendszerek fogós problémát jelenthetnek a mentőrendszer számára. Nagy általánosságban a fájlrendszer hibái nem javíthatók egy működő rendszeren. Ha súlyos problémákat észlel, lehet, hogy fel sem tudja csatolni a gyökér fájlrendszert és a rendszerindítás kernelpánikkal végződik. Ilyen esetekben a rendszer egyedül kívülről, egy mentőrendszer segítségével javítható.

A SUSE LINUX mentőrendszer a reiserfsck, e2fsck és a dumpe2fs segédprogramokat tartalmazza (ez utóbbi csak diagnosztika). Ezekkel a legtöbb probléma megoldható. Vészhelyzet esetén gyakran nem elérhetők a kézikönyvoldalak (man). Ezért a függelékben megtalálhatók: A reiserfsck man oldala és Az e2fsck man oldala.

Ha egy ext2 fájlrendszer felcsatolása sikertelen egy helytelen szuperblokk miatt, akkor valószínűleg az e2fsck program sem fog lefutni. Ebben az esetben lehet, hogy a szuperblokk is sérült. A szuperblokknak másolatai találhatók minden 8192. blokkban (8193, 16385 stb). Ha a szuperblokk sérült, próbálkozzon meg valamelyik másolattal. Ez az e2fsck -f -b 8193 /dev/sérült_partíció paranccsal érhető el. Az -f parancs kikényszeríti a fájlrendszer ellenőrzését, és felülbírálja az e2fsck hibáját (ti. hogy mivel a szuperblokk egyébként helyesnek látszik, nem ellenőriz).

S/390, zSeries: Az initird használata mentőrendszerként

Ha egy S/390 vagy zSeries platformon futó SUSE LINUX Enterprise Server kernele frissítve vagy módosítva lett, előfordulhat, hogy a rendszer egy inkonzisztens állapotban véletlenül újra lesz indítva, így a hagyományos IPL folyamatok nem indítják el a rendszert. A leggyakoribb eset, hogy új vagy frissített SUSE LINUX Enterprise Server kernel után a zipl program nem fut le, hogy frissítse az IPL-t. Ebben az esetben használja a hagyományos telepítőcsomagot, mint mentőrendszert, így a zipl segédprogram elindítható, hogy frissítse az IPL bejegyzést.

A mentőrendszer IPL-ezése

Icon-hardver.png A telepítési információk elérése

Ahhoz, hogy ez a megoldás működjön, a S/390 és zSeries SUSE LINUX Enterprise Server telepítőnek rendelkezésre kell állnia. Bővebb információ A telepítési információk elérhetővé tétele a Architektúra-specifikus információk fejezetben található. Ezenfelül szükség van az eszköz csatornaszámára, illetve a SUSE LINUX Enterprise Server telepítő root fájlrendszerét tartalmazó eszközön belüli partíciószámra is.

Először indítsa el az S/390 és zSeries SUSE LINUX Enterprise Server telepítőt a Architektúra-specifikus információk kézikönyvben leírt módon. Ezután megjelenik a használható hálózati csatolók listája.

Válassza a 0 értéket a hálózat nélküli módhoz. A telepítőprogram kilép és a következő üzenet jelenik meg:


Icon-example.png Példa: Hálózati adapter nélküli beállítás

*** OK, NETWORK ACCESS WILL _NOT_ BE AVAILABLE. ***

Ezek után be lehet lépni telnet vagy ssh protokollon keresztül. A hálózati beálítások újraindításához írja be:

netsetup

A telepítés folytatásához pedig:

./inst_source

bash: no job control in this shell
SuSE Instsys suse:/ #

Ezzel egy root parancsértelmezőt indít el, amellyel a szükséges parancsokat közvetlenül végrehajthatja.

A DASD modulok betöltése

A root eszköz eléréséhez töltse be a szükséges kernelmodulokat. Először, töltse be a DASD modulokat. Ezek egy középszintű modulból, a dasd_mod modulból és egy, a DASD típusától függő alacsony szintű modulból állnak. Itt most ECKD eszközöket feltételezünk, tehát a modul neve dasd_eckd_mod. A dasd_mod modulnak szüksége van paraméterként a DASD-k csatornaszámaira (például: 0150). A modulokat az alábbi parancssal tölthetjük be:


Icon-example.png Példa: DASD modul betöltése

SuSE Instsys suse:/ # insmod dasd_mod dasd=0150
Using /lib/modules/version/kernel/drivers/s390/block/dasd_mod.o
dasd: initializing...
debug: dasd: new level 3
dasd: Registered successfully to major no 94
dasd: initialization finished
SuSE Instsys suse:/ # insmod dasd_eckd_mod
Using /lib/modules/version/kernel/drivers/s390/block/dasd_eckd_mod.o
dasd(eckd): ECKD discipline initializing
[ ... ]
Partition check:
 dasda:VOL1/ 0X0150: dasda1 dasda2
dasd(eckd): We are interested in: CU 3880/00
dasd(eckd): We are interested in: CU 3990/00
dasd(eckd): We are interested in: CU 2105/00
dasd(eckd): We are interested in: CU 9343/00

Ha a Partition checksor megjelenik, minden modul megfelelően betöltődött és a DASD eszköz elérhető, felcsatolható.

A root eszköz felcsatolása

Ha a modulok megfelelően betöltődtek, akkor elvileg a root eszköz felcsatolható. Feltételezve, hogy a root eszköz a második partíció a DASD eszközön (/dev/dasda2), a megfelelő parancs: mount /dev/dasda2 /mnt.

Icon-Important.png Fájlrendszer konzisztenciája

Ha a telepített rendszer nem megfelelően állt le, érdemes ellenőrizni a fájlrendszer konzisztenicáját felcsatolás előtt. Ezzel megelőzhető az adatvesztés. A fenti példa esetében adja ki az fsck parancsot /dev/dasda2, hogy biztos legyen az adatok konzisztens állapotában.

A mount parancs kiadásakor ellenőrizhető, hogy a fájlrendszer megfelelően felcsatolódott -e.


Icon-example.png Példa: A mount parancs eredménye

SuSE Instsys suse:/ # mount
shmfs on /newroot type shm (rw,nr_inodes=10240)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
virtual-proc-filesystem on /proc type proc (rw)
/dev/dasda2 on /mnt type reiserfs (rw)

A felcsatolt fájlrendszer megváltoztatása

Ahhoz, hogy a zipl parancs a konfigurációs állományokat a root eszközről olvassa a mentőeszköz helyett, változtassa meg a root eszközt a telepített rendszerre a chrootparanccsal:


Icon-example.png Példa: A chroot parancs használata a felcsatolt fájlrendszeren

SuSE Instsys suse:/ # cd /mnt 
SuSE Instsys suse:/mnt # chroot /mnt

A zipl indítása

Most adja ki a zipl parancsot, hogy felülírja az IPL adatokat a megfelelő értékekkel.


Icon-example.png Példa: Az IPL rekord beállítása ZIPL segítségével

sh-2.05b# zipl 
building bootmap : /boot/zipl/bootmap 
adding Kernel Image : /boot/kernel/image located at 0x00010000 
adding Ramdisk : /boot/initrd located at 0x00800000 
adding Parmline : /boot/zipl/parmfile located at 0x00001000 
Bootloader for ECKD type devices with z/OS compatible layout installed. 
Syncing disks.... 
...done

Lépjen ki a mentőrendszerből

A kilépéshez először lépjen ki a chroot által nyitott shellből az exit parancs segítségével. Az adatvesztés megelőzése érdekében írjon ki minden adatot a lemezre a sync paranccsal. Váltson át a root könyvtárba a mentőlemezen és csatolja le a telepítési root eszközt.


Icon-example.png Példa: Fájlrendszer lecsatolása

SuSE Instsys suse:/mnt # cd / 
SuSE Instsys suse:/ # umount /mnt

Végül állítsa le a mentőrendszert a halt paranccsal. A SUSE LINUX rendszeren most már működik az IPL. Használatának leírása: S/390, zSeries: A telepített rendszer kezdeti betöltése.